artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 21/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach Korzonku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni, Publicznego Przedszkola w Konopiskach

Załączniki:
Treść zarządzenia398 KB
artykuł nr 2

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju

artykuł nr 3

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s inwestycji i remontów

artykuł nr 4

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s inwestycji i remontów

artykuł nr 5

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Gospodarki i Rozwoju