artykuł nr 1

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Konopiska - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

artykuł nr 2

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Konopiska - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

artykuł nr 3

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach ogłasza konkurs https://gopskonopiska.naszops.pl/bip/oferty-pracy-nabor-na-urzednicze-stanowiska-pracy/nabor-na-zastepce-kierownika-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-konopiskach
artykuł nr 4

Wójt Gminy Konopiska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor GCKiR w Konopiskach

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 czerwca 2019 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu

Załączniki:
Treść zarządzenia220 KB