artykuł nr 1

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Gospodarki i Rozwoju

artykuł nr 2

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Gospodarki i Rozwoju

Załączniki:
Kwestionariusz77 KB
Klauzula zgody14 KB
Ogłoszenie128 KB
artykuł nr 3

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i...

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Gospodarki i Rozwoju
artykuł nr 4

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju

Załączniki:
Treść ogłoszenia96 KB
artykuł nr 5

Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Gospodarki i Rozwoju

Załączniki:
Treść ogłoszenia 748 KB