artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 218/XXIV/05

UCHWAŁA Nr 218/XXIV/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 września 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 219/XXIV/05

UCHWAŁA Nr 219/XXIV/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 września 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki uzupełniającej na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami kanalizacyjnymi w Konopiskac
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 225/XXIV/05

UCHWAŁA Nr 225/XXIV/05 Rady Gminy Konopiska w sprawie: zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości” –k
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 224/XXIV/05

UCHWAŁA Nr 224/XXIV/05 Rady Gminy Konopiska w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy na 2006 rok środków finansowych na realizację inwestycji p.n. „Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Konopiskach”
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 222/XXIV/05

UCHWAŁA Nr 222/XXIV/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 września 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy