artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 177/XX/05

UCHWAŁA RADY GMINY KONOPISKA z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie:ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warun
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 178/XX/05

UCHWAŁA RADY GMINY KONOPISKA z dnia 24 lutego 2005r. w sprawię: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 180/XX/05

UCHWAŁA RADY GMINY KONOPISKA z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie:zamiaru wprowadzenia zmian w składzie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Hutkach i Rększowicach oraz zamiaru utworzenia Gimnazjum w Hutkach.
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 181/XX/05

UCHWAŁA RADY GMINY KONOPISKA z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie: zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości”
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 182/XX/05

UCHWAŁA RADY GMINY KONOPISKA z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie: zabezpieczenia w budżecie gminy na 2005 rok środków finansowych na realizację inwestycji p.n. ”Przebudowa dróg ul. Awicenny, Marsjańska, Gagarina w Konopiskach”.