artykuł nr 1

UCHWAŁA NR...

UCHWAŁA NR /171/XIX/04, RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 r.
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 170/XIX/04

UCHWAŁA NR 170/XIX/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 29.12.2004 r.w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok.
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 169/XIX/04

UCHWAŁA NR 169/XIX/04 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 168/XIX/04

UCHWAŁA NR 168/XIX/04 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie : wystąpienia ze Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
artykuł nr 5

UCHWAŁA nr 158/XVIII/04

UCHWAŁA nr 158/XVIII/04 Rady Gminy KONOPISKA z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach.