artykuł nr 1

Uchwała nr 150/XVII/04

Uchwała nr 150/XVII/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15.09.2004r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 r.
artykuł nr 2

Uchwała Nr 151/XVII/04

Uchwała Nr 151/XVII/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 września 2004r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej nr 104/XIII/2004 z dnia 21 lutego 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok.
artykuł nr 3

Uchwała nr 155/XVII/04

Uchwała nr 155/XVII/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 września 2004 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Częstochowskim w zakresie odnowy nawierzchni dróg powiatowych
artykuł nr 4

Uchwała Nr 154/XVII/04

Uchwała Nr 154/XVII/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 września 2004 r. w sprawie: zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój
artykuł nr 5

Uchwała nr 153/XVII/04

Uchwała nr 153/XVII/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 września 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany finansowania inwestycji realizowanych przy udziale środków z programu SAPARD w latach 2004 i 2005