artykuł nr 1

II Kwartał

Załączniki:
Uchwała nr 136/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego Gmin ds. wodociągów i kanalizacji w Częstochowie411 KB
Uchwała nr 138/XV/2004 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.14 KB
Uchwała nr 137/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Konopiska do Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”.25 KB
Uchwała nr 135/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15.06.04 w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2004 r.100 KB
Uchwała Nr 134/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej nr 104/XIII/2004 z dnia 21 lutego 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok36 KB
Uchwała nr 133/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Aleksandria – ul. Górna”27 KB
Uchwała Nr 132/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami kanalizacyjnymi w Konopiskach ul. Opolska, Leśna, Sosnowa, Polna”46 KB
Uchwała Nr 131/XV /04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 czerwca 2004 r.w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej37 KB
Uchwała nr 130/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15.6.2004r. w sprawie finansowania inwestycji realizowanej przy udziale środków z programu SAPARD w latach 2004 - 201027 KB
Uchwała nr 130/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15.6.2004r. w sprawie finansowania inwestycji realizowanej przy udziale środków z programu SAPARD w latach 2004 - 201027 KB
Uchwała nr 129/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie zmiany finansowania inwestycji realizowanych przy udziale środków z programu SAPARD w latach 2004 i 200535 KB
Uchwała nr 128/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie : zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych31 KB
Uchwała Nr. 127/XV/04 Rady Gminy Konopiska w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Konopiska na lata 2004 – 201525 KB
Uchwała nr 125/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 czerwca 2004 r.w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów uzupełniających wzdłuż przebiegu gazociągu wysokociśnieniowego relacji Lubliniec (Lubecko) –Częstochowa28 KB
Uchwała nr 124/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15.6. 2004 r.w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli i gimnazjum w gminie Konopiska71 KB
Uchwała nr 123/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15.6. 2004 r.w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę34 KB
Uchwała nr 122/XV/04 Uchwała nr 122/XV/04 z dnia 15 czerwca 2004 r w sprawie określenia obwodu szkolnego dla Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Konopiskach29 KB
Uchwała Nr 121/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 czerwca 2004 r w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Konopiskach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.130 KB
Uchwała nr 120/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 czerwca 2004 r zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Konopiska nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa od Agencji Nieruchomości Rolnych27 KB
Uchwała Nr 119/XIV/2004 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach13 KB
Uchwała nr 118/XIV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie: wpisania do Księgi Zasłużonych dla Gminy Konopiska20 KB
Uchwala Nr 117/XIV/2004 Rady Gminy Konopiska dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie : ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz opinii w przedmiocie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Konopiska .23 KB
Uchwała nr 116/XIV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie :zmian w budżecie gminy na 2004 r123 KB
Uchwala Nr 114/XIV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi47 KB
Uchwała nr 113/XIV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Konopiskach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum46 KB
Uchwała nr 112/XIV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w zakresie udostępniania mieszkańcom Gminy Konopiska miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi22 KB
Uchwała nr 111/XIV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 22 KB
Uchwała nr 110/XIV/04 Rady Gminy KONOPISKA z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach21 KB
Uchwała nr 109/XIV/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie:sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 200378 KB