artykuł nr 1

XVIII Sesja Rady Gminy Konopiska - projekt uchwały

PROJEKT UCHWAŁY NR .......... RADY GMINY KONOPISKA Z DNIA .............. zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finanso
artykuł nr 2

xviii Sesja Rady Gminy Konopiska - projekt uchwały

Projekt uchwały NR ......... RADY GMINY KONOPISKA Z DNIA ........... w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Konopiska na lata 2004- 2015"
artykuł nr 3

XVIII Sesja Rady Gminy Konopiska - projekt uchwały

P R O J E K T U C H W A Ł A nr .... Rady Gminy Konopiska z dnia .................. w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2005 (ze stawkami minimalnymi i maksymalnymi)
artykuł nr 4

XVIII Sesja Rady Gminy Konopiska - projekt uchwały

Projekt Uchwały Nr / /2004 Rady Gminy Konopiska z dnia ......................2004 roku w sprawie : ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2005 rok .
artykuł nr 5

XVIII Sesja Rady Gminy Konopiska - projekt uchwały

PROJEKT UCHWAŁY NR /............/04 RADY GMINY KONOPISKA z dnia ........................... r. zmieniająca uchwałę nr 128/XV/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 czerwca 2004 r., w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.