artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE Nr 1 Wójta Gminy Konopiska z dnia 2 stycznia 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2004.

ZARZĄDZENIE Nr 3 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie: planu kontroli finansowych na rok 2004

ZARZĄDZENIE Nr 4 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie: umorzeń zaległości podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych

ZARZĄDZENIE Nr 5 Wójta Gminy Konopiska z dnia 2 lutego 2004r. w sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE Nr 6 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24.02.2004 r. w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: „ Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami kanalizacyjnymi w Konopiskach ul. Opolska, Leśna, Sosnowa, Polna” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 7 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24.02.2004 r. w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: „ Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami kanalizacyjnymi w Konopiskach ul. Opolska, Leśna, Sosnowa , Polna” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 8 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24.02.2004 r. w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: „ Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami kanalizacyjnymi w Konopiskach ul. Opolska, Leśna, Sosnowa, Polna” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 9 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24.02.2004 r. w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: „ Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami kanalizacyjnymi w Konopiskach ul. Opolska, Leśna, Sosnowa, Polna” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 10 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24.02.2004 r. w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: „ Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami kanalizacyjnymi w Konopiskach ul. Opolska, Leśna, Sosnowa, Polna” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 11 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24.02.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 12 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24.02.2004 r. w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu uproszczonego na: „Przebudowę drogi gminnej ulica Brzozowa w Aleksandrii I” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 13 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24.02.2004 r. w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu uproszczonego na: „Przebudowę drogi gminnej ulica Brzozowa w Aleksandrii I” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 14 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24.02.2004 r. w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu uproszczonego na: „Przebudowę drogi gminnej ulica Brzozowa w Aleksandrii I” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24.02.2004 r. w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu uproszczonego na: „Przebudowę drogi gminnej ulica Brzozowa w Aleksandrii I” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 15 A Wójta Gminy Konopiska z dnia 24.02.2004 r. w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu uproszczonego na: „Przebudowę drogi gminnej ulica Brzozowa w Aleksandrii I” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 16 Wójta Gminy Konopiska z dnia 02.03.2004 r. w sprawie: odwołania kierownika jednostki organizcyjnej gminy 

ZARZĄDZENIE Nr 17 Wójta Gminy Konopiska z dnia 03.03.2004 r. w sprawie: powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE Nr 18 Wójta Gminy Konopiska z dnia 03.03.2004 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydaktów Gminy Konopiska 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12.03.2004r. w sprawie: powołania pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych.

ZARZĄDZENIE Nr 20 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.03.2004 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 21 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.03.2004 r.w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: „ Budowę kanału deszczowego w Konopiskach ” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 22 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.03.2004 r.w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: „ Budowę kanału deszczowego w Konopiskach ” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 23 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.03.2004 r.w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: „ Budowę kanału deszczowego w Konopiskach ” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 24 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.03.2004 r.w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: „ Budowę kanału deszczowego w Konopiskach ” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 25 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.03.2004 r.w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: „ Budowę kanału deszczowego w Konopiskach ” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 26 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.03.2004 r.w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu uproszczonego na: „Przebudowę drogi gminnej ulica Górna w Aleksandrii I” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 27 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.03.2004 r.w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu uproszczonego na: „Przebudowę drogi gminnej ulica Górna w Aleksandrii I” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 28 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.03.2004 r.w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu uproszczonego na: „Przebudowę drogi gminnej ulica Górna w Aleksandrii I” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 29 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.03.2004 r.w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu uproszczonego na: „Przebudowę drogi gminnej ulica Górna w Aleksandrii I” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 30 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.03.2004 r.w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu uproszczonego na: „Przebudowę drogi gminnej ulica Górna w Aleksandrii I” współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 31 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.03.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 32 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.04.2004 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2004

ZARZĄDZENIE Nr 33 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20.04.2004 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE Nr 34 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20.04.2004 r. w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu uproszczonego na: "Budowę Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Gminie Konopiska" współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 35 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20.04.2004 r. w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu uproszczonego na: "Budowę Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Gminie Konopiska" współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 36 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20.04.2004 r. w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu uproszczonego na: "Budowę Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Gminie Konopiska" współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 37 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20.04.2004 r. w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu uproszczonego na: "Budowę Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Gminie Konopiska" współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 38 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20.04.2004 r. w sprawie nominowania członków do komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu uproszczonego na: "Budowę Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Gminie Konopiska" współfinansowanej w ramach programu Unii Europejskiej - SAPARD

ZARZĄDZENIE Nr 39 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29.04.2004 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na rok 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 40 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 41 Wójta Gminy Konopiska z dnia 04.05.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę Konopiska organizacjom pozarządowym

ZARZĄDZENIE Nr 42 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18.05.2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31.05.2004 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 44 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31.05.2004 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Konopiska na lata 2004 - 2015

ZARZĄDZENIE Nr 45 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31.05.2004 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Konopiska na lata 2004 - 2015

ZARZĄDZENIE Nr 46 Wójta Gminy Konopiska z dnia 08.06.2004 r. w sprawie odwołania ze składu członków obwodowej komisji wyborczej

ZARZĄDZENIE Nr 47 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14.06.2004 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 48 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14.06.2004 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 49 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14.06.2004 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 50 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16.06.2004 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 51 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16.06.2004 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 52 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17.06.2004 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE Nr 53 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17.06.2004 r. w sprawie delegowania pełnomocnika     w roli obserwatora egzaminów nauczycieli stażystów na nauczycieli kontraktowych

ZARZĄDZENIE Nr 54 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17.06.2004 r. w sprawie określenia stanowisk,  z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych       

ZARZĄDZENIE Nr 55 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17.06.2004 r. w sprawie określenia stanowisk,  z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych

ZARZĄDZENIE Nr 56 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.06.2004 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 57 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.07.2004 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 58 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.07.2004 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Konopiska oraz uchwalenia Regulaminu pracy tej komisji

ZARZĄDZENIE Nr 59 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16.08.2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 60 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18.08.2004 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 61 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20.08.2004 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 62 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20.08.2004 r. w sprawie rozbudowy rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE Nr 63 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26.08.2004 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2004 rok

 ZARZĄDZENIE Nr 64 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26.08.2004 r. w sprawie umorzeń zaległości podatkowych i opłat lokalnych

ZARZĄDZENIE Nr 65 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31.08.2004 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 66 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31.08.2004 r. w sprawie zmiany zakresu pełnomocnictwa dla dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 67 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31.08.2004 r. w sprawie odwołania kierownika jednostki organizacyjnej gminy

ZARZĄDZENIE Nr 68 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31.08.2004 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji robót wykonywanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n."Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem miejscowości Aleksandria ul. Brzozowa"

ZARZĄDZENIE Nr 69 Wójta Gminy Konopiska z dnia 13.09.2004 r. w sprawie powołania Komisji odbioru częściowego inwestycji p.n."Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami kanalizacyjnymi w Konopiskach ul. Opolska, Leśna, Sosnowa, Polna"

ZARZĄDZENIE Nr 70 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.09.2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół, Szkoła Podstawowa i Gminazjum w Konopioskach

ZARZĄDZENIE Nr 71 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20.09.2004 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 72 Wójta Gminy Konopiska z dnia 21.09.2004 r. w sprawie powołania Komisji odbioru częściowego inwestycji p.n."Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Aleksandria ul. Górna"

ZARZĄDZENIE Nr 73 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27.09.2004 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego inwestycji p.n."Budowa kanału deszczowego zlokalizowanego w ulicach: Gagarina, Lipowa, Częstochowska i Stawowa w miejscowości Konopiska"

ZARZĄDZENIE Nr 74 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27.09.2004 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 75 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27.09.2004 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 76 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.09.2004 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 77 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.09.2004 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 78 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.09.2004 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 79 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 80 Wójta Gminy Konopiska z dnia 02.11.2004 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE Nr 81 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.11.2004 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2005 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

ZARZĄDZENIE Nr 82 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.11.2004 r. w sprawie Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 83 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.11.2004 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 84 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.11.2004 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 85 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.11.2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 86 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15.12.2004 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 87 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30.12.2004 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 88 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31.12.2004 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 89 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31.12.2004 r. w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 90 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31.12.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE Nr 58/04 WGK25 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 90/04 WGK 36 KB
ZARZĄDZENIE Nr 90/04 WGK27 KB
Sprawozdanie Rb-NDS53 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 15)20 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 14)22 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 13)34 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 12)28 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 11)27 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 10)27 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 9)52 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 8)32 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 7)26 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 6)26 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 5)26 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 4)25 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 3)25 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 2)25 KB
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 1)53 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 6)37 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 5)44 KB
Załącznik nr do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 4)24 KB
Załącznik nr do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 3)25 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 2)25 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 63/04 WGK (część 1)25 KB
Ocena wykonania budżetu GK za I półrocze 2004 roku (część 4)21 KB
Ocena wykonania budżetu GK za I półrocze 2004 roku (część 3)31 KB
Ocena wykonania budżetu GK za I półrocze 2004 roku (część 2)31 KB
Ocena wykonania budżetu GK za I półrocze 2004 roku (część 1)26 KB
Projekt uchwały RGK22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 63/04 WGK22 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 77/X/O3 RGK39 KB
Uchwała Nr 77/X/O3 RGK25 KB
Załącznik nr 16 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska29 KB
Wykaz załączników25 KB
Objaśnienia do Projektu Budżetu Gminy Konopiska na rok 2005 (część 3)26 KB
Objaśnienia do Projektu Budżetu Gminy Konopiska na rok 2005 (część 2)27 KB
Objaśnienia do Projektu Budżetu Gminy Konopiska na rok 2005 (część 1)25 KB
Informacja dot. mienia komunalnego za okres od 1.10.2003 do 31.12.2003 r.22 KB
Obrót mieniem komunalnym za 2004 rok (część 2)22 KB
Obrót mieniem komunalnym za 2004 rok (część 1)25 KB
Informacje o stanie majątku gminy (część 7)21 KB
Informacje o stanie majątku gminy (część 6)30 KB
Informacje o stanie majątku gminy (część 5)27 KB
Informacje o stanie majątku gminy (część 4)23 KB
Informacje o stanie majątku gminy (część 3)25 KB
Informacje o stanie majątku gminy (część 2)24 KB
Informacja o stanie majątku gminy (część 1)32 KB
Załącznik nr 15 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska 53 KB
Załącznik nr 14 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska 43 KB
Załącznik nr 13 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska 29 KB
Załącznik nr 12 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska37 KB
Załącznik nr 11 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska51 KB
Załącznik nr 10 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska49 KB
Załącznik nr 9 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska 29 KB
Załącznik nr 8 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska (część 2)31 KB
Załącznik nr 8 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska (część 1)49 KB
Załącznik nr 7 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska 49 KB
Załącznik nr 6 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska (część 3)76 KB
Załącznik nr 6 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska (część 2)37 KB
Załącznik nr 6 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska (część 1)41 KB
Załącznik nr 5 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska 38 KB
Załącznik nr 4 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska 27 KB
Załącznik nr 3 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska 28 KB
Załącznik nr 2 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska 31 KB
Załącznik nr 1 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska (część 3)35 KB
Załącznik nr 1 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska (część 2)32 KB
Załącznik nr 1 do Projektu Budżetu Gminy Konopiska (część 1)39 KB
Projekt uchwały (cześc 3)22 KB
Projekt uchwały (cześc 2)23 KB
Projekt uchwały (część 1)24 KB
ZARZĄDZENIE Nr 81/04 WGK23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 89/04 WGK22 KB
Załacznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 88/04 WGK (część 3)31 KB
Załacznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 88/04 WGK (część 2)67 KB
Załącznik nr do ZARZĄDZENIA Nr 88/04 WGK (część 1)61 KB
ZARZĄDZENIE Nr 88/04 WGK22 KB
Załacznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 87/04 WGK (część 9)55 KB
Załacznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 87/04 WGK (część 8)68 KB
Załacznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 87/04 WGK (część 7)57 KB
Załacznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 87/04 WGK (część 6)58 KB
Załacznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 87/04 WGK (część 5)58 KB
Załacznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 87/04 WGK (część 4)57 KB
Załacznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 87/04 WGK (część 3)73 KB
Załacznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 87/04 WGK (część 2)52 KB
Załacznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 87/04 WGK (część 1)80 KB
ZARZĄDZENIE Nr 87/04 WGK 21 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 86/04 WGK (część 2)31 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 86/04 WGK (część 1)56 KB
ZARZĄDZENIE Nr 86/04 WGK22 KB
Załacznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 85/04 WGK34 KB
Załacznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 85/04 WGK35 KB
ZARZĄDZENIE Nr 85/04 WGK 25 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 84/04 WGK (część 3)38 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 84/04 WGK (część 2)69 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 84/04 WGK (część 1)82 KB
ZARZĄDZENIE Nr 84/04 WGK 22 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 83/04 WGK (część 8)59 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 83/04 WGK (część 7)67 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 83/04 WGK (część 6)57 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 83/04 WGK (część 5)90 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 83/04 WGK (część 4)67 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 83/04 WGK (część 3)55 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 83/04 WGK (część 2)52 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 83/04 WGK (część 1)54 KB
ZARZĄDZENIE Nr 83/04 WGK21 KB
Załacznik nr 5 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Konopiska28 KB
Załacznik nr 4 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Konopiska28 KB
Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Konopiska28 KB
Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Konopiska28 KB
Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Konopiska57 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 82/04 WGK79 KB
ZARZĄDZENIE Nr 82/04 WGK21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 80/04 WGK20 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 79/04 WGK (część 2)64 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 79/04 WGK (część 1)67 KB
ZARZĄDZENIE Nr 79/04 WGK23 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 78/04 WGK (część 3)50 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 78/04 WGK (część 2)55 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 78/04 WGK (część 1)61 KB
ZARZĄDZENIE Nr 78/04 WGK23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 77/04 WGK28 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 76/04 WGK (część 2)63 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 76/04 WGK (część 1)63 KB
ZARZĄDZENIE Nr 76/04 WGK22 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 75/04 WGK (część 3)48 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 75/04 WGK (część 2)61 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 75/04 WGK (częśc 1)63 KB
ZARZĄDZENIE Nr 75/04 WGK23 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 74/04 WGK (część 3)48 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 74/04 WGK (część 2)61 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIa Nr 74/04 WGK (część 1)63 KB
ZARZĄDZENIE Nr 74/04 WGK23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 73/04 WGK24 KB
ZARZĄDZENIE Nr 72/04 WGK24 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 71/04 WGK (część 3)48 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 71/04 WGK (część 2)61 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIa Nr 71/04 WGK (część 1)63 KB
ZARZĄDZENIE Nr 71/04 WGK22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 70/04 WGK22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 69/04 WGK23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 68/04 WGK25 KB
ZARZĄDZENIE Nr 67/04 WGK21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 66/04 WGK22 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 65/04 WGK69 KB
ZARZĄDZENIE Nr 65/04 WGK22 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 64/04 WGK39 KB
ZARZĄDZENIE Nr 64/04 WGK22 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 62/04 WGK36 KB
ZARZĄDZENIE Nr 62/04 WGK23 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 61/04 WGK58 KB
ZARZĄDZENIE Nr 61/04 WGK31 KB
ZARZĄDZENIE Nr 60/04 WGK24 KB
ZARZĄDZENIE Nr 59/04 WGK29 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 57/04 WGK91 KB
ZARZĄDZENIE Nr 57/04 WGK39 KB
Załącznik nr do ZARZĄDZENIA Nr 56/04 WGK110 KB
ZARZĄDZENIE Nr 56/04 WGK23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 55/04 WGK23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 54/04 WGK26 KB
ZARZĄDZENIE Nr 53/04 WGK23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 52/04 WGK29 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 51/04 WGK89 KB
ZARZĄDZENIE Nr 51/04 WGK22 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 50/04 WGK122 KB
ZARZĄDZENIE Nr 50/04 WGK23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 49/04 WGK24 KB
ZARZĄDZENIE Nr 48/04 WGK24 KB
ZARZĄDZENIE Nr 47/04 WGK25 KB
ZARZĄDZENIE Nr 46/04 WGK25 KB
ZARZĄDZENIE Nr 45/04 WGK22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 44/04 WGK22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 43/04 WGK98 KB
ZARZĄDZENIE Nr 42/04 WGK27 KB
ZARZĄDZENIE Nr 41/04 WGK24 KB
ZARZĄDZENIE Nr 40/04 WGK23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 39/04 WGK156 KB
ZARZĄDZENIE Nr 38/04 WGK21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 37/04 WGK21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 36/04 WGK21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 35/04 WGK22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 34/04 WGK22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 33/04 WGK24 KB
ZARZĄDZENIE Nr 32/04 WGK72 KB
ZARZĄDZENIE Nr 31/04 WGK22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 30/04 WGK22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 29/04 WGK26 KB
ZARZĄDZENIE Nr 28/04 WGK21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 27/04 WGK22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 26/04 WGK21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 25/04 WGK22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 24/04 WGK26 KB
ZARZĄDZENIE Nr 23/04 WGK25 KB
ZARZĄDZENIE Nr 22/04 WGK25 KB
ZARZĄDZENIE Nr 21/04 WGK26 KB
ZARZĄDZENIE Nr 20/04 WGK27 KB
ZARZĄDZENIE Nr 19/04 WGK25 KB
ZARZĄDZENIE Nr 18/04 WGK23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 17/04 WGK26 KB
ZARZĄDZENIE Nr 16/04 WGK25 KB
ZARZĄDZENIE Nr 15A/04 WGK26 KB
ZARZĄDZENIE Nr 15/04 WGK26 KB
ZARZĄDZENIE Nr 14/04 WGK25 KB
ZARZĄDZENIE Nr 13/04 WGK21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 12/04 WGK25 KB
ZARZĄDZENIE Nr 11/04 WGK23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 10/04 WGK26 KB
ZARZĄDZENIE Nr 9/04 WGK22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 8/04 WGK26 KB
ZARZĄDZENIE Nr 7/04 WGK26 KB
ZARZĄDZENIE Nr 6/04 WGK26 KB
ZARZĄDZENIE Nr 5/04 WGK26 KB
ZARZĄDZENIE Nr 4/04 WGK56 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 3/04 WGK34 KB
ZARZĄDZENIE Nr 3/04 WGK 26 KB
ZARZĄDZENIE Nr 1/04 WGK24 KB