artykuł nr 1

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy zawiera wykaz zarządzeń wydawanych przez Wójta Gminy Konopiska regulujących prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy. Rejestr zarządzeń dostępny jest u Sekretarza Gminy (pokój nr 4 Ip.)