artykuł nr 1

Opłata targowa

Rok 2010

1. Stawki dziennej opłaty targowej na 2010 rok reguluje Uchwała  Nr 293/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok (załącznik nr 2)


2. Uchwała nr 301/XXXII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 1 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

artykuł nr 2

Opłata targowa

Rok 2009

Stawki dziennej opłaty targowej na 2009 rok reguluje Uchwała  Nr 184/XIX/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2009 rok (załącznik nr 2)

Załączniki:
Uchwała Nr 184/XIX/08380 KB
artykuł nr 3

Opłata targowa

Rok 2008

Stawki dziennej opłaty targowej na 2008 rok reguluje uchwała nr 104/XI/07 Rady Gminy Konopiska z z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2008 rok (załącznik nr 2)

artykuł nr 4

Opłata targowa i opłata administracyjna

Rok 2007

Stawki dziennej opłaty targowej i opłaty administracyjnej na 2007 rok reguluje uchwała nr 10/II/06 Rady Gminy Konopiskaz z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok

artykuł nr 5

Opłata targowa

Rok 2006

Stawki dziennej opłaty targowej na 2006 r. reguluje Uchwała Nr 231/XXVI/05 Rady Gminy Konopiskaz z dnia 28 listopada 2005 r. 

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 231/XXVI/05
Rady Gminy Konopiska
z dnia 28 listopada 2005 r.

Stawki dziennej opłaty targowej na 2006 r.


Lp.

Wyszczególnienie

Stawka na rok 2006

1

2

3


1.


Handel ze straganu10,00 zł


2.Handel z samochodu lub innych pojazdów10,00 zł


3.Handel z ręki, z kosza


5,00 zł