artykuł nr 1

Podatek od posiadania psa

Rok 2007

Podatek od posiadania  jednego psa  wynosi 10 zł  rocznie. Opłatę reguluje uchwała  nr 10/II/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 grudnia 2006 roku ws prawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok. Termin płatności podatku - 30 czerwca.

artykuł nr 2

Podatek od posiadania psa

Rok 2006

Podatek od posiadania  jednego psa  wynosi 10 zł  rocznie. Opłatę reguluje Uchwała  Nr  231/XXVI/05 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 listopada 2005 r. Termin płatności podatku - 30 czerwca.
artykuł nr 3

Podatek od posiadania psa

Rok 2005

Podatek od posiadania  jednego psa  wynosi 10 zł  rocznie. Opłatę reguluje Uchwała  Nr  160/XVIII/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 listopada 2004 r. Termin płatności podatku - 30 czerwca.