artykuł nr 1

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 pażdziernika 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (Monitor Polski Nr 81 poz. 718)

Podatek leśny:
- za 1 ha fizyczny lasu  33,5566 zł
- za 1 ha fizyczny lasu ochronnego 16,7783 zł