artykuł nr 1

X SESJA RADY GMINY KONOPISKA – 11 września 2003 ROK.74. Uchwała nr 74/X/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 września 2003 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego75. Uchwała nr 75/X/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 września 2003 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.76. Uchwała nr 76/X/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.77. Uchwała nr 77/X/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 września 2003 r. w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w latach 2004-2005 inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych78. Uchwała nr 78/X/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 września w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Konopiska79. Uchwała nr 79/X/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 września 2003 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie80.Uchwała nr 80/X/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 września 2003 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie81.Uchwała nr 81/X/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 września 2003 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie 82.Uchwała nr 82/X/903 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 września 2003 r. w sprawie podjęcia zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Konopiska83.Uchwała nr 83/X/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 września 2003 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy84.Uchwała nr 84/X/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowościach Konopiska i Aleksandria II do kategorii dróg gminnych