artykuł nr 1

Rok 2020

artykuł nr 2

Rok 2019 - od 1 lipca 2019

Nowe formularze na podatki lokalne

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Nowe deklaracje i informacje będą stosowane wtedy, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał od 1 lipca 2019 r.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

 

Formularze deklaracji i informacji : https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

artykuł nr 3

Rok 2019

artykuł nr 4

Rok 2018

artykuł nr 5

Rok 2017