artykuł nr 1

Inicjatywa uchwałodawcza radnych

W dniu 1 kwietnia 2022 r. grupa czterech Radnych Gminy Konopiska wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Konopiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Konopiska (data złożenie wniosku 4 kwietnia 2022 r.).

W wyniku trwających prac na XLIV sesji Rady Gminy Konopiska podjęto Uchwałę Nr 354/XLIV/2022 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Konopiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Konopiska.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na XLV sesji Rada Gminy Konopiska przyjęła Uchwałę Nr 355/XLV/2022 Rady Gminy Konopiska z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Konopiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Konopiska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2022 r. poz. 4001).