artykuł nr 1

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

W Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska prowadzone są sprawy z zakresu obsługi spraw związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

tel. 034 328-20-57 wew 51

e-mail: srodowisko@konopiska.pl