artykuł nr 1

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska pan Edward Bałdyga w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w piątki w godz. 1300-1400