artykuł nr 1

Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska -

Edward Bałdyga

Dyżury pełni w piątki w godzinach 13-14