artykuł nr 1

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy prowadzony jest przez Sekretarza Gminy (pokój nr 4 Ip.)

Pełna treść zarządzeń znajduje się w zakładce:
Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta