artykuł nr 1

Dyżury

Wójt w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów we wtorki od godziny 14.00 do 16.00