artykuł nr 1

Skład Rady Gminy (kadencja 2018-2023)

 

1. Bałdyga Edward - Przewodniczący Rady Gminy

2. Jabłońska Barbara - Wiceprzewodnicząca

3. Majdzik Jadwiga - Wiceprzewodnicząca

4. Benesz Janusz

5. Chmielewska Agnieszka

6. Cichoń Michał

7. Janik Andrzej

8. Jarosz Andrzej

9. Kołodziejczyk Robert

10. Książek Karolina

11. Parandyk Marek

12. Poleszczuk Marcin

13. Szczerbak Piotr

14. Świtek Anna

15. Wojciechowski Piotr