artykuł nr 1

Skład Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa

Skład Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa:

1. Benesz Janusz - Zastępca

2. Janik Andrzej - Przewodniczący

3. Jarosz Andrzej

4. Wojciechowski Piotr