artykuł nr 1

W Referacie Spraw Obywatelskich prowadzone są sprawy związane z ewiencja ludności i dokumentami tożsamości, sprawy związane z obronnościa kraju i obrona cywilną, a także z aktami stanu cywilnego.
Kierownik referatu - mgr Katarzyna Borecka 

  • tel./fax  034 328-20-29 (Urząd Stanu Cywilnego)
    tel. 034 366-89-93 (Ewidencja Ludności)
  • e-mail: usc@konopiska.pl