artykuł nr 1

W Referacie Gospodarki i Rozwoju prowadzone są m.in zadania z zakresu budownictwa, inwestycji, organizowania przetargów oraz spraw techniczno - gospodarczych. Kierownik referatu - mgr inż. Kinga Zygier 

  • tel. 034 328-20-57 wew. 27
  • e-mail - przetargi@konopiska.pl