artykuł nr 1

W Referacie Finansów prowadzone są sprawy związane z wymiarem i poborem podatków i opłat, księgowością budżetową. Kierownik referatu - mgr Jadwiga Janik

  • tel. 034 328-20-57 wew. 30
  • e-mail - j.janik@konopiska.pl