artykuł nr 1

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych:

1. Chmielewska Agnieszka - Przewodnicząca

2. Jabłońska Barbara - Zastępca

3. Janik Andrzej

4. Książek Karolina

5. Świtek Anna