artykuł nr 1

Skład Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Skład Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Bałdyga Edward

2. Cichoń Michał - Przewodniczący

3. Kołodziejczyk Robert

4. Majdzik Jadwiga - Zastępca