główna zawartość
artykuł nr 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia KURSU STYLIZACJI I ZDOBIENIA PAZNOKCI w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX /Włączenie społeczne/ Działania 9.1 /Aktywna integracja/ Poddziałania 9.1/.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR./