główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE  KONKURSU

 Wójt Gminy Konopiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury  i sztuki  na 2020 rok. 

Oferty prosimy składać do 24 lutego 2020 roku do godz. 15.00

Link do obowiązujących wzorów ofert, umów i sprawozdań - https://pozytek.gov.pl/nowe-wzory-ofert-umow-i-sprawozdan/

 

Zapraszamy.