główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

29 lipca 2019 roku, została złożona oferta przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „LOT” Konopiska ul. Lipowa 8,  42-274 Konopiska na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

pt.  Pożegnanie lata z Lotem

 

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 7 sierpnia 2019 r., pod adresem:

 

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska lub na adres e-mail sekretariat@konopiska.pl  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

REFERAT OŚWIATY, SPORTU i FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Załączniki:
Treść oferty115 KB