główna zawartość
artykuł nr 1

Nieodpłatna pomoc prawna w 2020r.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz porozumieniem zawartym pomiędzy powiatem częstochowskim i gminą Konopiska, porady prawne będą udzielane w budynku przy ulicy Lipowej 3 (świetlica po byłej aptece), w każdy wtorek w godz. od 13 do 17  i piątek od 11 do 15 tej. W razie dni ustawowo wolnych punkt nie będzie czynny.