główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

Wójt Gminy Konopiska ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Konsultacje polegają na zbieraniu uwag do zamieszczonego projektu uchwały.

 

W związku z powyższym zapraszam do składania uwag do projektu:

  1. pocztą na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska,
  2. na adres email: sekretarz@konopiska.pl,
  3. bądź złożyć w kancelarii urzędu gminy.

 

Konsultacje potrwają od 10 do 17 kwietnia 2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Barbara Ankowska-Lis

 tel. 34 3282057 wew. 32

Załączniki:
Projekt uchwały179 KB