logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Konsultacje z mieszkańcami Gminy
1.

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska

W ramach projektu „Program Rewitalizacji Gminy Konopiska” realizowanego w ramach konkursu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci Gmina Konopiska opracowała Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska (LPR).

LPR to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych. Umieszczenie zadań  w tym dokumencie jest jednym z elementów niezbędnych do aplikowania o środki europejskie na działania związane z rewitalizacją. 

W związku z powyższym zapraszam do wypełnienia ankiety, którą następnie można przesłać:

  1. pocztą na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska,
  2. na adres email: sekretariat@konopiska.pl, bądź złożyć w kancelarii urzędu gminy. 

Konsultacje potrwają od 2 do 8 stycznia 2018 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ankiety do Urzędu Gminy Konopiska). 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Agnieszka Rokosa tel. 34 3282057 wew. 26Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-01-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-02
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-12 08:37

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj