logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Konsultacje z mieszkańcami Gminy
1.

Konsultacje społeczne projektu pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Konopiska etap I część I"

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursem nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-163/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o dofinansowywanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Północny; Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji społecznych dla planowanego do realizacji przez Gminę Konopiska projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Konopiska etap I część I”.

 

Opis projektu:

Konieczność utworzenia nowej aglomeracji podyktowana jest tym, że kanał prowadzący ścieki z obszarów skanalizowanych z Aglomeracji Częstochowa ma za małą przepustowość, aby odprowadzić dodatkowe ilości ścieków (stąd konieczność wybudowania w Konopiskach oczyszczalni ścieków).

Jednocześnie z uwagi na ukształtowanie terenu i warunki terenowe nie ma możliwości odprowadzania ścieków grawitacyjnie i konieczne jest zastosowanie kanału tłocznego od przepompowni w ul. Gościnnej w Aleksandrii do zaprojektowanej oczyszczalni ścieków.     W części I etapu I kanalizacji zostanie zrealizowana część ww. kanału tłocznego.

 

W związku z powyższym zapraszam do wypełnienia ankiety, którą następnie można przesłać:

  1. pocztą na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska,
  2. na adres email: sekretariat@konopiska.pl,

bądź złożyć w kancelarii urzędu gminy.

 

Konsultacje potrwają od 19 do 25 lipca 2017 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ankiety do Urzędu Gminy Konopiska).

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:  Agnieszka Rokosa tel. 34 3282057 wew. 26

 


Załączniki: Rozmiar:
33.697 KB
231.151 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-07-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-26 08:57

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj