logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Konsultacje z mieszkańcami Gminy
1.

Konsultacje społeczne projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)"

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursem nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-046/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o dofinansowywanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna  i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego; Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji społecznych dla planowanego do realizacji przez Gminę Konopiska projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)”.

Zakres termomodernizacji budynków będzie obejmował:

- wymianę termoizolacji budynków wraz ze zmianą kolorystyki,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- ocieplenie stropodachu,

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania (bez źródła ciepła),

- wymianę oświetlenia na energooszczędne LED,

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika).

Szczegółowy zakres planowanych robót budowlano-instalacyjnych zawiera dokumentacja projektowa, która jest dostępna w wersji papierowej do wglądu w Urzędzie Gminy Konopiska przy ulicy Lipowej 5 (pokój nr 5, I piętro).

 

W związku z powyższym zapraszamy do wnoszenia uwag na załączonym formularzu konsultacji. Wypełniony formularz można przesłać:

pocztą na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska,

na nr fax: 34 3282035,

na adres mail: sekretariat@konopiska.pl,

bądź złożyć w kancelarii urzędu gminy.

Konsultacje potrwają do 18 marca 2016r.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:  Agnieszka Rokosa  tel. 34 3282057w. 26

 


Załączniki: Rozmiar:
84.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-03-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-30 08:32

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj