logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

1.

Data:

2019-02-04 12:48
Dział: Prawo Lokalne > Konsultacje z mieszkańcami Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska
Wykonał: Konrad Kijas

2.

Data:

2019-02-04 12:47
Dział: Prawo Lokalne > Konsultacje z mieszkańcami Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska
Wykonał: Konrad Kijas


wersja do druku drukuj