logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

1.

Data:

2014-02-17 12:37
Dział: Zamówienia publiczne > Zakończone przetargi-wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej; w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ich zbycia oraz zbycia, nabycia lub zamiany nieruchomości przez gminę Konopiska GR.271.1.2014
Wykonał: Kinga Zygier

2.

Data:

2014-02-03 10:54
Dział: Zamówienia publiczne > Zakończone przetargi-wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej; w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ich zbycia oraz zbycia, nabycia lub zamiany nieruchomości przez gminę Konopiska GR.271.1.2014
Wykonał: Kinga Zygier

3.

Data:

2014-02-03 10:53
Dział: Zamówienia publiczne > Zakończone przetargi-wyniki
Opis zmian: dodanie artykułu: Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej; w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ich zbycia oraz zbycia, nabycia lub zamiany nieruchomości przez gminę Konopiska GR.271.1.2014
Wykonał: Kinga Zygier


wersja do druku drukuj