główna zawartość
artykuł nr 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia KURSU SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODA TIG 141 w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu"

artykuł nr 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia KURSU STYLIZACJI I ZDOBIENIA PAZNOKCI w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX /Włączenie społeczne/ Działania 9.1 /Aktywna integracja/ Poddziałania 9.1/.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR./

artykuł nr 3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYŚPIESZONEJ oraz KURSU PRAWA JAZDY KAT. D w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX /Włączenie społeczne/ Działania 9.1 /Aktywna integracja/ Poddziałania 9.1/.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR.

artykuł nr 4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYŚPIESZONEJ oraz KURSU PRAWA JAZDY KAT. D w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX /Włączenie społeczne/ Działania 9.1 /Aktywna integracja/ Poddziałania 9.1/.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR./

artykuł nr 5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia KURSU TWORZENIA KART OKOLICZNOŚCIOWYCH I DEKORACJI ARTYSTYCZNYCH w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX /Włączenie społeczne/ Działania 9.1 /Aktywna integracja/ Poddziałania 9.1/.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR./