logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne / Zamówienia do 30 tys. EURO
1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYŚPIESZONEJ oraz KURSU PRAWA JAZDY KAT. D w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX /Włączenie społeczne/ Działania 9.1 /Aktywna integracja/ Poddziałania 9.1/.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR./Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2019-05-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-05-20
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-20 14:13

rejestr zmian publikacji »

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia KURSU TWORZENIA KART OKOLICZNOŚCIOWYCH I DEKORACJI ARTYSTYCZNYCH w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX /Włączenie społeczne/ Działania 9.1 /Aktywna integracja/ Poddziałania 9.1/.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR./Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2019-04-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-29
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-29 13:58

rejestr zmian publikacji »

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia KURSU PRAWA JAZDY KAT. D w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX /Włączenie społeczne/ Działania 9.1 /Aktywna integracja/ Poddziałania 9.1/.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR./Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2019-04-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-18
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-18 11:10

rejestr zmian publikacji »

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia KURSU TWORZENIA KART OKOLICZNOŚCIOWYCH I DEKORACJI ARTYSTYCZNYCH w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX /Włączenie społeczne/ Działania 9.1 /Aktywna integracja/ Poddziałania 9.1/.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR./Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2019-04-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-04
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-04 13:08

rejestr zmian publikacji »

5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia KURSU SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODA TIG 141 w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX /Włączenie społeczne/ Działania 9.1 /Aktywna integracja/ Poddziałania 9.1/.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR./Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2019-04-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-04
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-04 13:04

rejestr zmian publikacji »

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia kursu Operatora wózka widłowego (jezdniowego) w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX /Włączenie społeczne/ Działania 9.1 /Aktywna integracja/ Poddziałania 9.1/.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR./Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2019-03-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-03-21
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-21 10:18

rejestr zmian publikacji »

7.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia kursu księgowości (od poziomu podstawowego do specjalisty ds. rachunkowości) w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX /Włączenie społeczne/ Działania 9.1 /Aktywna integracja/ Poddziałania 9.1/.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR./Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2019-02-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-18
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-18 21:29

rejestr zmian publikacji »

8.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia kursu obsługi wózków jezdniowych w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR.


Załączniki: Rozmiar:
511.435 KB
805.605 KB

Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2019-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-15 09:30

rejestr zmian publikacji »

9.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ? projekty OPS i PCPR.


Załączniki: Rozmiar:
172.063 KB
237.930 KB

Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2019-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-13 12:24

rejestr zmian publikacji »

10.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ? projekty OPS i PCPR.


Załączniki: Rozmiar:
325.892 KB
439.527 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: GOPS Konopiska
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2019-01-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-21
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-21 10:38

rejestr zmian publikacji »

11.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia warsztatów godzenia ról społecznych w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
155.000 KB

Podmiot udostępniający informację: GOPS w Konopiskach
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-11-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-14 10:18

rejestr zmian publikacji »

12.

Opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb budowy oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-08-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-10
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-25 09:59

rejestr zmian publikacji »

13.

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb budowy oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
728.157 KB
345.000 KB
206.813 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-08-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-10
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-25 10:00

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj