główna zawartość
artykuł nr 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia Szkolenia KURS KSIĘGOWOŚCI - III stopnia w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu"

artykuł nr 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie wycieczki dla uczestników/czek projektu w ramach aktywnej integracji oraz wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 1-dniowa wycieczka w Pieniny

artykuł nr 3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia Szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej Blok programowy C, C+E, C1, C1+E w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu"

artykuł nr 4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia KURSU PRAWA JAZDY kat. C+E w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu"

artykuł nr 5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje wykonawców do przeprowadzenia KURSU FLORYSTYCZNEGO w ramach projektu pn. "W drodze do sukcesu"