główna zawartość
artykuł nr 1

Świadczenie usługi przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Konopiska

artykuł nr 2

Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Konopiska

artykuł nr 3

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2019/2020

artykuł nr 4

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska

artykuł nr 5

Odbudowa drogi gminnej nr 628009S ul. Zielona w Aleksandrii II w km 1+000-1+370