główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ulicy Przemysłowej 16B

artykuł nr 2

Zakup W Ramach Umowy Kompleksowej Paliwa Gazowego I Jego Dystrybucji Na Potrzeby Obiektów Gminy Konopiska

artykuł nr 3

Świadczenie usługi przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Konopiska

artykuł nr 4

Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Konopiska

artykuł nr 5

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2019/2020