logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne / Zakończone przetargi-wyniki
1.

Odbudowa drogi gminnej nr 628037S ul. Rolnicza w Konopiskach w km 0+000-0+320 - etap I


Załączniki: Rozmiar:
692.829 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-06-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-18 10:55

rejestr zmian publikacji »

2.

Udzielenie dwóch kredytów długoterminowych dla Gminy Konopiska w 2019 rokuPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-05-22
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-29 13:01

rejestr zmian publikacji »

3.

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
1.023 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-09 11:39

rejestr zmian publikacji »

4.

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-03-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-03-29
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-30 14:55

rejestr zmian publikacji »

5.

Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkolePodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-02-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-20
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-28 09:24

rejestr zmian publikacji »

6.

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska.


Załączniki: Rozmiar:
28.134 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 11:38

rejestr zmian publikacji »

7.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2018/2019Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-10-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-17 12:31

rejestr zmian publikacji »

8.

Budowa ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-10-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-26 09:47

rejestr zmian publikacji »

9.

Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole dla 6-latków, działka nr ewid. 1523/2 ? obręb Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
220.523 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-10-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-09 09:27

rejestr zmian publikacji »

10.

Odbudowa drogi ul. Podgranicze w Aleksandrii w km 0+000 - 0+480Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-08-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-03 09:24

rejestr zmian publikacji »

11.

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Rększowicach dz. nr 1377, 1379 obręb RększowicePodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-27 09:31

rejestr zmian publikacji »

12.

Udzielenie dwóch kredytów długoterminowych dla Gminy Konopiska w roku 2018r.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-07-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-20 09:51

rejestr zmian publikacji »

13.

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni)Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-30 09:58

rejestr zmian publikacji »

14.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Konopiska i jej jednostek organizacyjnychPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-06-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-04 13:14

rejestr zmian publikacji »

15.

Przebudowa drogi gminnej nr 628044 S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140- 0+820Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-29 14:32

rejestr zmian publikacji »

16.

Przebudowa drogi gminnej 628051 S ul. Źródlana w Konopiskach w km 0+230- 1+085- etap IIPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2018-05-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-29 08:53

rejestr zmian publikacji »

17.

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
20.535 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2018-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 10:24

rejestr zmian publikacji »

18.

Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w KorzonkuPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2018-03-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-21 09:33

rejestr zmian publikacji »

19.

Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku


Załączniki: Rozmiar:
13.524 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2018-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-06 10:40

rejestr zmian publikacji »

20.

Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkołyPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2018-01-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-09 12:11

rejestr zmian publikacji »

21.

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
57.286 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-11-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-27 13:52

rejestr zmian publikacji »

22.

Przebudowa drogi gminnej 628048S ul. Zielona w Konopiskach w km 0+000 - 0+250Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-11-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-21 10:24

rejestr zmian publikacji »

23.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-10-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-26 13:11

rejestr zmian publikacji »

24.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2017/2018Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-23 14:23

rejestr zmian publikacji »

25.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria- etap IIPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-04 10:39

rejestr zmian publikacji »

26.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2017/2018


Załączniki: Rozmiar:
13.533 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-28 09:19

rejestr zmian publikacji »

27.

Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródlana w Konopiskach i drogi w Łaźcu w km 0+230 -1+610 wraz z przepustem w km 1+410Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-09-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-21 11:48

rejestr zmian publikacji »

28.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna dz. nr 1214 obr. Konopiska dł 0,815 kmPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-08-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-08 10:29

rejestr zmian publikacji »

29.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria- etap II


Załączniki: Rozmiar:
207.169 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-01 15:13

rejestr zmian publikacji »

30.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-31 10:55

rejestr zmian publikacji »

31.

Przebudowa drogi gminnej ul. Skośna w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-05-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-26 12:54

rejestr zmian publikacji »

32.

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
18.183 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-01-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-19
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-19 10:04

rejestr zmian publikacji »

33.

Przebudowa drogi w Rększowicach przy remizie w km 0+000 - 0+900Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-11-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-22
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 15:12

rejestr zmian publikacji »

34.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Kopalnia - etap IPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-09-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-16
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-29 14:37

rejestr zmian publikacji »

35.

Odbudowa drogi gminnej nr 628014S ul. Strażacka w Aleksandrii II w km 0+864 - 1+090 oraz odnóg na wys. km 1+360 - 1+480 oraz km 1+280 - 1+400 GR.271.5.2016Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-08-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-18
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-30 10:18

rejestr zmian publikacji »

36.

Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach GR.271.4.2016Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-08-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-04
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-17 12:54

rejestr zmian publikacji »

37.

Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Konopiskach GR.271.3.2016Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-08-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-04
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-12 08:41

rejestr zmian publikacji »

38.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach GR.271.2.2016Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-19 15:52

rejestr zmian publikacji »

39.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach GR.271.1.2016


Załączniki: Rozmiar:
16.169 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-06-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-23
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-23 13:09

rejestr zmian publikacji »

40.

Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii GR.271.10.2015Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-11-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-02
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-10 09:52

rejestr zmian publikacji »

41.

Odbudowa drogi gminnej nr 628052 S w m. Konopiska ul. Jowisza w km 0+000 - 0+590 GR.271.9.2015Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-10-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-22 11:41

rejestr zmian publikacji »

42.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Rększowice - etap V GR.271.8.2015Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-09-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-15
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-23 09:46

rejestr zmian publikacji »

43.

Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 628017S w m. Kopalnia w km 0+320 - 0+880 GR.271.7.2015Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-08-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-18 11:12

rejestr zmian publikacji »

44.

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na oświetlenie uliczne Gminy Konopiska GR.271.5.2015


Załączniki: Rozmiar:
36.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-25 13:17

rejestr zmian publikacji »

45.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konopiska - zamówienie uzupełniające GR.271.6.2015Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-05-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-27
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-18 09:11

rejestr zmian publikacji »

46.

Odbudowa drogi gminnej nr 628019S w m. Rększowice - Hutki w km 0+000 - 2+500 wraz z odbudową mostu w km 2+090 GR.271.4.2015Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-05-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-19 10:01

rejestr zmian publikacji »

47.

Odbudowa drogi gminnej ul. Orlika w m. Aleksandria II w km 0+000 - 0+850 GR.271.3.2015Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-04-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-30 10:02

rejestr zmian publikacji »

48.

Zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach GR.271.2.2015Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-03-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-03 10:51

rejestr zmian publikacji »

49.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w gminie Konopiska GR.271.1.2015Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-03-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-04
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-13 10:52

rejestr zmian publikacji »

50.

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na obiektach Gminy Konopiska i jej jednostkach organizacyjnych GR.271.13.2014


Załączniki: Rozmiar:
34.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-12-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-12-01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-01 14:30

rejestr zmian publikacji »

51.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2014/2015 GR.271.12.2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-10-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-23 09:42

rejestr zmian publikacji »

52.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KOPALNIA, ALEKSANDRIA I - II etap GR.271.8.2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-09 11:06

rejestr zmian publikacji »

53.

Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628050S w m. Kowale w km 0+000 - 1+000 GR.271.11.2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-08-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-21
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-03 09:20

rejestr zmian publikacji »

54.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska" GR.271.10.2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-07-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-07
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-10 12:20

rejestr zmian publikacji »

55.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska" GR.271.9.2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-07-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-07
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-10 12:10

rejestr zmian publikacji »

56.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w Gminie Konopiska - roboty dodatkowe GR.271.7.2014


Załączniki: Rozmiar:
48.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-05-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-26 11:57

rejestr zmian publikacji »

57.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopalnia, Aleksandria I - zamówienie uzupełniające GR.271.6.2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-05-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-15
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-20 10:22

rejestr zmian publikacji »

58.

Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628020S w m. Jamki w km 0+000 - 3+500 oraz przepustów w km 3+150 oraz 1+025 GR.271.5.2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-04-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-04-23
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-05 13:54

rejestr zmian publikacji »

59.

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w ZS Konopiska na kuchnię szkolną GR.271.4.2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-08 12:26

rejestr zmian publikacji »

60.

Budowa oświetlenia w ulicy Sadowej w Konopiskach GR.271.3.2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-03-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-17
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-27 07:04

rejestr zmian publikacji »

61.

Budowa parkingu w centrum miejscowości Konopiska GR.271.2.2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-03-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-13 11:18

rejestr zmian publikacji »

62.

Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej; w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ich zbycia oraz zbycia, nabycia lub zamiany nieruchomości przez gminę Konopiska GR.271.1.2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-17 12:36

rejestr zmian publikacji »

63.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jamki i Kowale - zamówienie uzupełniające


Załączniki: Rozmiar:
40.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-01-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-01-08
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-08 10:44

rejestr zmian publikacji »

64.

Świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg (t.j. konserwację i bieżące utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego) na terenie Gminy Konopiska w 2014roku


Załączniki: Rozmiar:
37.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-12-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-06
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-06 07:41

rejestr zmian publikacji »

65.

Odbudowa przepustu w miejscowości Aleksandria I ul. Akacjowa w km 0+290 GR.271.18.2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-11-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-11-14
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-19 12:31

rejestr zmian publikacji »

66.

Odbudowa drogi w miejscowości Aleksandria II ul. Strażacka nr 628014 S w km 0+000 - 0+500 wraz z przepustem w km 0+310 GR.271.17.2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-10-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-23 12:39

rejestr zmian publikacji »

67.

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Gościnna w m. Aleksandria GR.271.15.2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-10-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-30 12:12

rejestr zmian publikacji »

68.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Rększowice - etap IV - zamówienie uzupełniające GR.271.16.2013


Załączniki: Rozmiar:
35.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-10-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-15
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-15 13:56

rejestr zmian publikacji »

69.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w Gminie Konopiska GR.271.12.2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-10-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-16 08:41

rejestr zmian publikacji »

70.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2013/2014 GR.271.14.2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-09-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-30
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-14 11:08

rejestr zmian publikacji »

71.

Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska GR.271.13.2013


Załączniki: Rozmiar:
43.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-08-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-21 14:36

rejestr zmian publikacji »

72.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Rększowice - etap IV GR.271.10.2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-02 10:13

rejestr zmian publikacji »

73.

Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej GR.271.11.2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-07-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-19
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-29 10:06

rejestr zmian publikacji »

74.

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Strażackiej w Aleksandrii GR.271.7.2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-06-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-04 11:57

rejestr zmian publikacji »

75.

Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka - zamówienie dodatkowe GR.271.9.2013


Załączniki: Rozmiar:
35.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-06-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-11
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-11 13:52

rejestr zmian publikacji »

76.

Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 628053S w m. Wąsosz wraz z podbudową w km 1+225-1+295 i 1+500-1+960 GR.271.6.2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-05-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-06 11:54

rejestr zmian publikacji »

77.

Usługa polegająca na zastępstwie procesowym oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług związanego z finansowaniem przez Zleceniodawcę inwestycji lub usług GR.271.8.2013


Załączniki: Rozmiar:
38.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-05-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-23
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-23 08:03

rejestr zmian publikacji »

78.

Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka GR.271.5.2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-04-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-22 10:53

rejestr zmian publikacji »

79.

Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych GR.271.2.2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-04-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-02
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-16 10:26

rejestr zmian publikacji »

80.

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektu oświetlenia drogowego w Gminie Konopiska GR.271.3.2013


Załączniki: Rozmiar:
13.669 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-27 14:05

rejestr zmian publikacji »

81.

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu pn. Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 GR.271.4.2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-03-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-02 14:48

rejestr zmian publikacji »

82.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KOPALNIA, ALEKSANDRIA I GR.271.17.2012Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-03-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-01
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-09 12:37

rejestr zmian publikacji »

83.

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na obiektów Gminy Konopiska i jej jednostek organizacyjnych GR.271.26.2012


Załączniki: Rozmiar:
34.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-02-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-01
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-01 07:02

rejestr zmian publikacji »

84.

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Konopiska GR.271.25.2012


Załączniki: Rozmiar:
34.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-01-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-01-28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-28 09:26

rejestr zmian publikacji »

85.

Świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy Konopiska GR.271.1.2013


Załączniki: Rozmiar:
34.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-01-04
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 07:44

rejestr zmian publikacji »

86.

Opracowanie wydawnictw w dziedzinie kultury dla projektu pn. Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 GR.271.27.2012Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-01-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-01-03
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-10 09:41

rejestr zmian publikacji »

87.

Odbudowa drogi w miejscowości Wąsosz nr 628053S - zamówienie uzupełniające GR.271.24.2012


Załączniki: Rozmiar:
29.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-12-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-17 08:31

rejestr zmian publikacji »

88.

Dostawa fabrycznie nowych laptopów i rzutników multimedialnych do szkół podstawowych Gminy Konopiska w ramach Projektu Systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Konopiska GR.271.23.2012Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-10 12:25

rejestr zmian publikacji »

89.

Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Konopiska w ramach Projektu Systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Konopiska GR.271.22.2012Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 11:39

rejestr zmian publikacji »

90.

Odbudowa drogi w miejscowości Wąsosz nr 628053 S GR.271.20.2012Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-20 15:15

rejestr zmian publikacji »

91.

Odbudowa drogi w miejscowości Kijas nr 628021 S GR.271.19.2012Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-20 14:08

rejestr zmian publikacji »

92.

Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Konopiska w ramach Projektu Systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Konopiska? GR.271.21.2012


Załączniki: Rozmiar:
107.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-15
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-15 12:10

rejestr zmian publikacji »

93.

Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu rządowego Cyfrowa szkoła do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-KorzonkuPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-12
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-20 09:02

rejestr zmian publikacji »

94.

Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 - etap III w miejscowościach Łaziec i Rększowice - roboty uzupełniające


Załączniki: Rozmiar:
34.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-07 09:43

rejestr zmian publikacji »

95.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 etap III w miejscowościach Łaziec i RększowicePodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 10:23

rejestr zmian publikacji »

96.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2012/2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-10-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-10
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-24 10:27

rejestr zmian publikacji »

97.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 908 etap III w m. Łaziec i Rększowice


Załączniki: Rozmiar:
30.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-08-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-16 12:48

rejestr zmian publikacji »

98.

Budowa placu zabaw w centrum Konopisk GR.271.11.2012Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-08-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-28 12:34

rejestr zmian publikacji »

99.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rększowice, Kolonia Hutki - zamówienie uzupełniające GR.271.12.2012


Załączniki: Rozmiar:
37.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-06 08:05

rejestr zmian publikacji »

100.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH JAMKI I KOWALE GR.271.5.2012Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-22 12:06

rejestr zmian publikacji »

101.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 - etap III w miejscowościach Łaziec i Rększowice GR.271.10.2012Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-08 11:07

rejestr zmian publikacji »

102.

Budowa placu zabaw w centrum Konopisk GR.271.9.2012


Załączniki: Rozmiar:
1.206 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-12 09:28

rejestr zmian publikacji »

103.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutki, Korzonek i Leśniaki - zamówienie uzupełniające


Załączniki: Rozmiar:
34.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-07-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-02
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-02 11:43

rejestr zmian publikacji »

104.

Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Kopalnia i AleksandriaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 13:22

rejestr zmian publikacji »

105.

Odbudowa części drogi gminnej w miejscowości Wąsosz nr 628 053 S - zamówienie uzupełniające


Załączniki: Rozmiar:
35.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-05-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-31
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-31 08:43

rejestr zmian publikacji »

106.

Odbudowa części drogi gminnej w miejscowości Wąsosz nr 628 053 SPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-05-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-15
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-17 14:56

rejestr zmian publikacji »

107.

Budowa portalu Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-05-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-02
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-12 09:27

rejestr zmian publikacji »

108.

Odbudowa przepustu na drodze gminnej nr 628053S w miejscowości Wąsosz 0+300Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-04-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-30 12:04

rejestr zmian publikacji »

109.

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego klasy I-III gimnazjum - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Załączniki: Rozmiar:
35.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminna Administracja Oświaty
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2012-03-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-23 17:28

rejestr zmian publikacji »

110.

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego klasy I-III gimnazjum.


Załączniki: Rozmiar:
33.185 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminna Administracja Oświaty
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2012-03-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-16 14:24

rejestr zmian publikacji »

111.

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego klasy I-III gimnazjum - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Załączniki: Rozmiar:
41.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminna Administracja Oświaty
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2012-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-06 13:58

rejestr zmian publikacji »

112.

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego klasy I-III gimnazjum


Załączniki: Rozmiar:
41.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminna Administracja Oświaty
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2012-02-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-21 13:49

rejestr zmian publikacji »

113.

Świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
13.966 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-01-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-17 10:38

rejestr zmian publikacji »

114.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w miejscowości Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
36.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-12-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-30
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-30 17:41

rejestr zmian publikacji »

115.

Koncepcja skanalizowania Gminy Konopiska w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
35.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-11-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-30
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-30 10:55

rejestr zmian publikacji »

116.

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego klasy I-III gimnazjum


Załączniki: Rozmiar:
50.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2011-11-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-25
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-25 08:07

rejestr zmian publikacji »

117.

Budowa Gminnej Hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach - roboty dodatkowe GR.271.9.2011


Załączniki: Rozmiar:
14.238 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-11-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-07 15:53

rejestr zmian publikacji »

118.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2011/2012 GR.271.8.2011Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-02 09:24

rejestr zmian publikacji »

119.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Łaziec GR/271/7/2011Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-08-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-25
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-02 10:27

rejestr zmian publikacji »

120.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Łaziec UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
12.659 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-07-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-25 08:34

rejestr zmian publikacji »

121.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rększowice, Kolonia Hutki - odwodnienie wykopu od przepompowni P1 do studni 1.33 oraz przekładka wodociągu od studni 1.18 do studni 1.20 około 40m


Załączniki: Rozmiar:
115.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-11 14:56

rejestr zmian publikacji »

122.

Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku Remizy OSP w Hutkach - zamówienie dodatkowe


Załączniki: Rozmiar:
13.771 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-03-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-03-18
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-18 08:58

rejestr zmian publikacji »

123.

Zakup artykułów spożywczych na podwieczorek dla dzieci w ramach realizacji projektu pn. Być przedszkolakiem współfinansowanego ze środków EFS POKLPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-01-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-01-24
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-31 14:43

rejestr zmian publikacji »

124.

Wywóz nieczystości stałych segregowanych z terenu Gminy oraz wywozu nieczystości stałych z budynków komunalnych i administracyjnych Gminy KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-01-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-01-12
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-19 14:50

rejestr zmian publikacji »

125.

Zakup artykułów spożywczych na podwieczorek dla dzieci w ramach realizacji projektu pn. Być przedszkolakiem współfinansowanego ze środków EFS POKL


Załączniki: Rozmiar:
53.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-12-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-12-28
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-28 15:51

rejestr zmian publikacji »

126.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda - Konopiska - BlachowniaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-12-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-12-22
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-28 08:58

rejestr zmian publikacji »

127.

Budowa gruntowego wymiennika ciepła dla gminnej hali sportowej w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-01 15:15

rejestr zmian publikacji »

128.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów Szkolno-Przedszkolnych, Zespołu Szkół, Publicznego Przedszkola, z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach.Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-02 08:23

rejestr zmian publikacji »

129.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: "Rewitalizacja centrum Konopisk"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-11-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-04 13:12

rejestr zmian publikacji »

130.

BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 W KONOPISKACH - ETAP I - zamówienie uzupełniające i dodatkowe


Załączniki: Rozmiar:
87.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-20 16:35

rejestr zmian publikacji »

131.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-10-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-26 13:31

rejestr zmian publikacji »

132.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2010/2011Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-10-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-25 13:00

rejestr zmian publikacji »

133.

Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-07 09:55

rejestr zmian publikacji »

134.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI HUTKI, KORZONEK, LEŚNIAKIPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-14 09:28

rejestr zmian publikacji »

135.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ W KOPALNI I CZĘŚCI ALEKSANDRII IPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-29 11:03

rejestr zmian publikacji »

136.

Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Konrad Kijas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-09-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-09-05
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-10 14:13

rejestr zmian publikacji »

137.

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Jamki - KorzonekPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-08-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-23
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-26 14:46

rejestr zmian publikacji »

138.

Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku Remizy OSP w HutkachPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-08-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-16
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-24 11:48

rejestr zmian publikacji »

139.

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-08-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-12
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-12 08:03

rejestr zmian publikacji »

140.

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i AleksandriiPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-07-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-30
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-05 12:36

rejestr zmian publikacji »

141.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI HUTKI, KORZONEK, LEŚNIAKIPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-07-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-02 09:47

rejestr zmian publikacji »

142.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hutki, Korzonek, Leśniaki z tranzytem do Konopisk, Jamki- Kowale, Kopalnia, część Aleksandrii IPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-30 12:01

rejestr zmian publikacji »

143.

Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach w ramach programu rządowego Radosna SzkołaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-25 12:36

rejestr zmian publikacji »

144.

Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy ul. Sportowej 1 - roboty dodatkowe


Załączniki: Rozmiar:
35.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-06-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-21 15:05

rejestr zmian publikacji »

145.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) w Gminie Konopiska w miejscowości Aleksandria ul. Gościnna przy Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana KochanowskiegoPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-06-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-08 10:17

rejestr zmian publikacji »

146.

Nowe oblicze Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pająk" w gminie Konopiska - modernizacja-remont nawierzchni drogi gminnej w Konopiskach na działkach o nr ewid. 1782/1, 2668, 2669, 2670Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-04-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-04-29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-06 11:42

rejestr zmian publikacji »

147.

Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-04-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-04-29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-13 13:50

rejestr zmian publikacji »

148.

Rewitalizacja centrum KonopiskPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-21 12:38

rejestr zmian publikacji »

149.

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor SP ZOZ GOZ
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-15 13:06

rejestr zmian publikacji »

150.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rększowice,Kolonia HutkiPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-03-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-20 13:06

rejestr zmian publikacji »

151.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-03-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-23
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-30 12:47

rejestr zmian publikacji »

152.

Budowa Gminnej Hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-01-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-01-14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-01 13:14

rejestr zmian publikacji »

153.

Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-01-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-01-04
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-15 09:12

rejestr zmian publikacji »

154.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III - roboty dodatkowe


Załączniki: Rozmiar:
70.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-12-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-12-09
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-09 10:41

rejestr zmian publikacji »

155.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola, z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-11-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-26
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-03 11:52

rejestr zmian publikacji »

156.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Konopiskach - etap IPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-02 12:49

rejestr zmian publikacji »

157.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w okresie 2009/2010Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-03 12:37

rejestr zmian publikacji »

158.

Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy ul. Sportowej 1Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-30 10:35

rejestr zmian publikacji »

159.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III - roboty uzupełniające od studzienki 118 do studzienki 124


Załączniki: Rozmiar:
74.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-05 14:50

rejestr zmian publikacji »

160.

Dostawa samochodu ratunkowo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-07 12:04

rejestr zmian publikacji »

161.

Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Dyrektor SPZOZ GOZ w Konopiskach
Za treść odpowiada: Anna Pogorzelska
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-09-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-23 11:36

rejestr zmian publikacji »

162.

Dokończenie budowy Gminnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-07-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-22
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-31 15:49

rejestr zmian publikacji »

163.

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ GOZ w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Dyrektor SPZOZ GOZ w Konopiskach
Za treść odpowiada: Anna Pogorzelska
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-07-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-31 11:44

rejestr zmian publikacji »

164.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję realizowaną wspólnie z Zarządem Powiatu Częstochowskiego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w Aleksandrii ul. Gościnna - budowa chodnika wraz z odwodnieniem"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-07-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-20
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-30 13:49

rejestr zmian publikacji »

165.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję p.n.: " Budowa drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-07-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-20
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-30 13:45

rejestr zmian publikacji »

166.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. IIIPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-06-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-06-17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-26 11:30

rejestr zmian publikacji »

167.

Przebudowa ul. Mostowej w Aleksandrii Gmina Konopiska- zamówienie uzupełniające


Załączniki: Rozmiar:
74.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-06-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-06-01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-01 13:22

rejestr zmian publikacji »

168.

Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor SP ZOZ GOZ
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-05-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-05-15
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-15 11:11

rejestr zmian publikacji »

169.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji - Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-09 09:25

rejestr zmian publikacji »

170.

Przebudowa ul. Mostowej w Aleksandrii Gmina KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-03-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-19
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-10 11:06

rejestr zmian publikacji »

171.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
70.000 KB
27.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-03-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-20 12:49

rejestr zmian publikacji »

172.

Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
71.000 KB
70.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-12-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-12-31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-12 13:10

rejestr zmian publikacji »

173.

Przeprowadzeniu szkolenia z języka angielskiego metodą blended learning oraz szkolenia z języka niemieckiego metodą tradycyjną dla uczniów szkół gimnazjalnych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii , Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Kopernika w Hutkach podczas realizacji projektu pt. ?Lepsze jutro ? wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół z gminy Konopiska?Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-12-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-12-23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-26 13:43

rejestr zmian publikacji »

174.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola, z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
25.000 KB
28.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-11-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-11-14
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-26 15:18

rejestr zmian publikacji »

175.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w okresie 2008/2009Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-11-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-11-12
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-21 08:30

rejestr zmian publikacji »

176.

Termomodernizację budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach ? Korzonku gmina KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-11-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-11-06
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-19 14:18

rejestr zmian publikacji »

177.

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 904 do miejscowości Kolonia Hutki) W GMINIE KONOPISKACHPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-10-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-29
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-06 07:54

rejestr zmian publikacji »

178.

Dostawa pojazdu (autobusu) przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych


Załączniki: Rozmiar:
70.000 KB
72.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-10-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-22
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-12 08:17

rejestr zmian publikacji »

179.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję p.n.: ?Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacyjno ? Sportowego nad Zalewem Pająk w Konopiskach ? budowa budynku administracyjnego z zapleczem gospodarczym?Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-09-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-09-16
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 11:55

rejestr zmian publikacji »

180.

Modernizacja drogi gminnej w Jamkach


Załączniki: Rozmiar:
71.500 KB
69.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-09-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-09-02
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-11 08:35

rejestr zmian publikacji »

181.

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Konopiska - KijasPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-08-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-27
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 09:42

rejestr zmian publikacji »

182.

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska w zlewni oczyszczalni ścieków w Dźbowie?, wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania ww. inwestycji na środowisko zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych obowiązującymi od 30.06.2008 zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz świadczenie usług prawnych w zakresie ustalenia i wdrożenia modelu operatorskiego w tym opracowania niezbędnych w tym celu dokumentów.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-08-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-20 12:43

rejestr zmian publikacji »

183.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutki działki: nr 11 i nr 140 o długości 0,700km


Załączniki: Rozmiar:
71.500 KB
68.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-07-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-23
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-31 11:46

rejestr zmian publikacji »

184.

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-07-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-15
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-25 07:51

rejestr zmian publikacji »

185.

Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-21 10:29

rejestr zmian publikacji »

186.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków" - inwestycja w miejscowościach: Korzonek - Leśniaki, Jamki - Kowale, HutkiPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-05-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-26 09:11

rejestr zmian publikacji »

187.

Rozbudowa budynku "starego urzędu gminy" na potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Konopiska, obiekt kat. IX Konopiska ul. Sportowa 1Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-05-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-05-08
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-23 08:00

rejestr zmian publikacji »

188.

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-05-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-05-07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-20 10:48

rejestr zmian publikacji »

189.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków" - inwestycja w miejscowościach: Korzonek - Leśniaki, Jamki - Kowale, Hutki UNIEWAŻNIONYPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-21 13:21

rejestr zmian publikacji »

190.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola, z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
31.306 KB
33.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-03-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-03-18
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-19 09:29

rejestr zmian publikacji »

191.

Remont pokrycia dachu budynku wielofunkcyjnego przy ul. Lipowej w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-10 08:19

rejestr zmian publikacji »

192.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
70.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-03-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-03-10
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-10 11:56

rejestr zmian publikacji »

193.

Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2008-01-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-29 12:28

rejestr zmian publikacji »

194.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria II ul. GranicznaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-10-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-10-25
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-12 11:34

rejestr zmian publikacji »

195.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w okresie 2007/2008Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-10-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-15 11:45

rejestr zmian publikacji »

196.

Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego nad Zalewem Pająk w Konopiskach - budowa budynku administracyjnego z zapleczem gospodarczymPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-09-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-09-20
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-16 15:33

rejestr zmian publikacji »

197.

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 ul. Opolska w m. Konopiska (w kilometrażu 4+570 do 5+730) - etap II wraz z budową przepustuPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-18 09:42

rejestr zmian publikacji »

198.

Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Konopiskach - rozbudowa "starego urzędu gminy"


Załączniki: Rozmiar:
66.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-08-28
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-28 09:00

rejestr zmian publikacji »

199.

Odbudowa zbiornika retencyjnego "Pająk" w miejscowości KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-08-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-08-24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-07 09:58

rejestr zmian publikacji »

200.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Hutki D-35Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-08-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-08-20
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-31 09:57

rejestr zmian publikacji »

201.

Przebudowa ul. Lipowej i ul. Brzozowej w KonopiskachPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-05-22
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-06 09:06

rejestr zmian publikacji »

202.

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w AleksandriiPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-05-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-05-11
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-23 13:34

rejestr zmian publikacji »

203.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz, Łaziec et.IIPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-04-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-04-12
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-27 08:30

rejestr zmian publikacji »

204.

Dostawa sprzętu komputerowego
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-03-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-03-08
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-20 12:54

rejestr zmian publikacji »

205.

Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-14 10:56

rejestr zmian publikacji »

206.

Dostaw materiałów biurowych i papierniczych.
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-02-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-02-05
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-19 11:17

rejestr zmian publikacji »

207.

Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Konopiska