główna zawartość
artykuł nr 1

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska

artykuł nr 2

Odbudowa drogi gminnej nr 628009S ul. Zielona w Aleksandrii II w km 1+000-1+370

artykuł nr 3

Dostawa i montaż mebli w ramach Projektu „Kolorowe przedszkole”

artykuł nr 4

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach Projektu „Kolorowe przedszkole”

artykuł nr 5

Remont drogi nr 628009S (ul. Zielonej) w Aleksandrii Pierwszej