logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne / Ogłoszenia przetargów
1.

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-24 09:34

rejestr zmian publikacji »

2.

Remont drogi nr 628009S (ul. Zielonej) w Aleksandrii PierwszejPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-06-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-06-04
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-19 12:07

rejestr zmian publikacji »

3.

Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
1.014 MB
1.078 MB
1.010 MB
1,021.121 KB
1,020.579 KB
1,023.408 KB
170.271 KB
1.003 MB
1.001 MB
1.474 MB
1.033 MB
72.187 KB
62.876 KB
829.899 KB
9.330 MB
945.224 KB
7.791 MB
1,018.269 KB
1.079 MB
1.010 MB
1.488 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-05-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-05-29
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-13 11:09

rejestr zmian publikacji »

4.

Odbudowa drogi gminnej nr 628037S ul. Rolnicza w Konopiskach w km 0+000-0+320 - etap IPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-05-22
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-06 10:08

rejestr zmian publikacji »

5.

Udzielenie dwóch kredytów długoterminowych dla Gminy Konopiska w 2019 rokuPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-05-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-05-08
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-16 09:55

rejestr zmian publikacji »

6.

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
366.061 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-03-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-03-29
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-29 11:20

rejestr zmian publikacji »

7.

Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole


Załączniki: Rozmiar:
808.957 KB
323.214 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-01-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-31 13:44

rejestr zmian publikacji »

8.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Konopiska w sezonie zimowym 2018/2019


Załączniki: Rozmiar:
44.143 KB
534.001 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 09:47

rejestr zmian publikacji »

9.

Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole dla 6-latków, działka nr ewid. 1523/2 - obręb KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-08 09:03

rejestr zmian publikacji »

10.

Budowa ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
46.292 KB
538.504 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-06 08:43

rejestr zmian publikacji »

11.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowegoPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-08-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-20 07:57

rejestr zmian publikacji »

12.

Odbudowa drogi ul. Podgranicze w Aleksandrii w km 0+000-0+480


Załączniki: Rozmiar:
43.098 KB
540.201 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-17 09:04

rejestr zmian publikacji »

13.

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Rększowicach dz. nr 1377, 1379 obręb Rększowice


Załączniki: Rozmiar:
41.654 KB
538.645 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-07-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-14 08:52

rejestr zmian publikacji »

14.

Udzielenie dwóch kredytów długoterminowych dla Gminy Konopiska w roku 2018r.


Załączniki: Rozmiar:
36.432 KB
527.221 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-11 10:48

rejestr zmian publikacji »

15.

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni)


Załączniki: Rozmiar:
41.390 KB
506.997 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-06-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-04 08:52

rejestr zmian publikacji »

16.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Konopiska i jej jednostek organizacyjnych


Załączniki: Rozmiar:
33.366 KB
505.488 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2018-06-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-22 12:00

rejestr zmian publikacji »

17.

Przebudowa drogi gminnej nr 628044 S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140- 0+820


Załączniki: Rozmiar:
36.034 KB
45.729 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2018-06-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-19 10:04

rejestr zmian publikacji »

18.

Przebudowa drogi gminnej 628051 S ul. Źródlana w Konopiskach w km 0+230- 1+085 - etap II


Załączniki: Rozmiar:
35.134 KB
586.818 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2018-04-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-07 09:13

rejestr zmian publikacji »

19.

Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w KorzonkuPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2018-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-05 08:48

rejestr zmian publikacji »

20.

Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku


Załączniki: Rozmiar:
34.835 KB
504.855 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2018-01-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 08:47

rejestr zmian publikacji »

21.

Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkołyPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-12-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-28 09:18

rejestr zmian publikacji »

22.

Przebudowa drogi gminnej 628048S ul. Zielona w Konopiskach w km 0+000 - 0+250Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-09 09:53

rejestr zmian publikacji »

23.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2017/2018


Załączniki: Rozmiar:
34.224 KB
504.871 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-06 09:52

rejestr zmian publikacji »

24.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2017/2018


Załączniki: Rozmiar:
33.924 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-09-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-20 11:49

rejestr zmian publikacji »

25.

Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródlana w Konopiskach i drogi w Łaźcu w km 0+230 - 1+610 wraz z przepustem w km 1+410


Załączniki: Rozmiar:
32.320 KB
504.233 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-29 10:33

rejestr zmian publikacji »

26.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria- etap IIPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-08-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-27 14:46

rejestr zmian publikacji »

27.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
44.125 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-07-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-13 10:30

rejestr zmian publikacji »

28.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna dz. nr 1214 obr. Konopiska dł. 0,815 km


Załączniki: Rozmiar:
33.501 KB
504.324 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-27 10:01

rejestr zmian publikacji »

29.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria- etap II


Załączniki: Rozmiar:
34.497 KB
14.196 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-01 11:09

rejestr zmian publikacji »

30.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-06 12:22

rejestr zmian publikacji »

31.

Przebudowa drogi gminnej ul. Skośna w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
30.095 KB
505.462 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-12 07:08

rejestr zmian publikacji »

32.

Przebudowa drogi w Rększowicach przy remizie w km 0+000 - 0+900 GR.271.7.2016


Załączniki: Rozmiar:
121.000 KB
500.853 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-14 10:27

rejestr zmian publikacji »

33.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Kopalnia - etap I GR.271.6.2016


Załączniki: Rozmiar:
128.000 KB
79.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-06 10:00

rejestr zmian publikacji »

34.

Odbudowa drogi gminnej nr 628014S ul. Strażacka w Aleksandrii II w km 0+864 - 1+090 oraz odnóg na wys. km 1+360 - 1+480 oraz km 1+280 - 1+400 GR.271.5.2016


Załączniki: Rozmiar:
83.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-07-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-26 09:15

rejestr zmian publikacji »

35.

Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach GR.271.4.2016


Załączniki: Rozmiar:
403.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-07-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-08 13:11

rejestr zmian publikacji »

36.

Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Konopiskach GR.271.3.2016


Załączniki: Rozmiar:
409.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-07-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-08 12:22

rejestr zmian publikacji »

37.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach GR.271.2.2016


Załączniki: Rozmiar:
849.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-06-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 08:30

rejestr zmian publikacji »

38.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach GR.271.1.2016 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE


Załączniki: Rozmiar:
843.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-05-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-29 09:34

rejestr zmian publikacji »

39.

Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii GR.271.10.2015

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna) dostępna - link

 


Załączniki: Rozmiar:
70.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-28
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-08 13:05

rejestr zmian publikacji »

40.

Odbudowa drogi gminnej nr 628052 S w m. Konopiska ul. Jowisza w km 0+000 - 0+590 GR.271.9.2015


Załączniki: Rozmiar:
77.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-18 13:14

rejestr zmian publikacji »

41.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Rększowice - etap V GR.271.8.2015


Załączniki: Rozmiar:
79.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-08-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-03 08:53

rejestr zmian publikacji »

42.

Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 628017S w m. Kopalnia w km 0+320 - 0+880 GR.271.7.2015


Załączniki: Rozmiar:
71.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-07-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-16 09:17

rejestr zmian publikacji »

43.

Odbudowa drogi gminnej nr 628019S w m. Rększowice - Hutki w km 0+000 - 2+500 wraz z odbudową mostu w km 2+090 GR.271.4.2015


Załączniki: Rozmiar:
66.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-04-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-16 13:01

rejestr zmian publikacji »

44.

Odbudowa drogi gminnej ul. Orlika w m. Aleksandria II w km 0+000 - 0+850 GR.271.3.2015


Załączniki: Rozmiar:
59.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-30 09:29

rejestr zmian publikacji »

45.

Zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach GR.271.2.2015Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-02-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-10 09:48

rejestr zmian publikacji »

46.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w gminie Konopiska GR.271.1.2015


Załączniki: Rozmiar:
1.302 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-02-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-02
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 11:05

rejestr zmian publikacji »

47.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2014/2015 GR.271.12.2014


Załączniki: Rozmiar:
57.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-10-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-01 10:32

rejestr zmian publikacji »

48.

Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628050S w m. Kowale w km 0+000 - 1+000 GR.271.11.2014


Załączniki: Rozmiar:
50.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-07-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-22
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-22 08:50

rejestr zmian publikacji »

49.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska GR.271.10.2014


Załączniki: Rozmiar:
49.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-06-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-01 08:48

rejestr zmian publikacji »

50.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska GR.271.9.2014


Załączniki: Rozmiar:
50.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-06-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-01 08:45

rejestr zmian publikacji »

51.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KOPALNIA, ALEKSANDRIA I - II etap GR.271.8.2014

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało opublikowane w dniu 30.05.2014r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2014/S 103-179847.
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-05-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-16 12:09

rejestr zmian publikacji »

52.

Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628020S w m. Jamki w km 0+000 - 3+500 oraz przepustów w km 3+150 oraz 1+025 GR.271.5.2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-02 14:15

rejestr zmian publikacji »

53.

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w ZS Konopiska na kuchnię szkolną GR.271.4.2014


Załączniki: Rozmiar:
57.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-03-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-05
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-05 11:04

rejestr zmian publikacji »

54.

Budowa oświetlenia w ulicy Sadowej w Konopiskach GR.271.3.2014


Załączniki: Rozmiar:
70.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-02-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-28 10:44

rejestr zmian publikacji »

55.

Budowa parkingu w centrum miejscowości Konopiska GR.271.2.2014


Załączniki: Rozmiar:
1.257 MB
1.236 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-01-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-01-22
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-03 10:47

rejestr zmian publikacji »

56.

Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej; w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ich zbycia oraz zbycia, nabycia lub zamiany nieruchomości przez gminę Konopiska GR.271.1.2014


Załączniki: Rozmiar:
53.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-01-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-01-15
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-15 08:28

rejestr zmian publikacji »

57.

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Gościnna w m. Aleksandria GR.271.15.2013


Załączniki: Rozmiar:
52.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-27 13:23

rejestr zmian publikacji »

58.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2013/2014 GR.271.14.2013


Załączniki: Rozmiar:
51.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-23 10:21

rejestr zmian publikacji »

59.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w Gminie Konopiska GR.271.12.2013

 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna został umieszczony pod adresem ftp://konopiska.home.pl, login: przetarg, hasło: przetarg9753


Załączniki: Rozmiar:
1.252 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-08-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-19
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-29 09:44

rejestr zmian publikacji »

60.

Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej GR.271.11.2013


Załączniki: Rozmiar:
51.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-06-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-26
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-26 09:24

rejestr zmian publikacji »

61.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Rększowice - etap IV GR.271.10.2013


Załączniki: Rozmiar:
60.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-24 12:56

rejestr zmian publikacji »

62.

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Strażackiej w Aleksandrii GR.271.7.2013


Załączniki: Rozmiar:
55.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-05-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-14
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-24 14:45

rejestr zmian publikacji »

63.

Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 628053S w m. Wąsosz wraz z podbudową w km 1+225-1+295 i 1+500-1+960 GR.271.6.2013


Załączniki: Rozmiar:
53.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-04-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-30
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-30 12:42

rejestr zmian publikacji »

64.

Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka GR.271.5.2013


Załączniki: Rozmiar:
1.238 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-05 07:49

rejestr zmian publikacji »

65.

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu pn. Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 GR.271.4.2013


Załączniki: Rozmiar:
171.000 KB
157.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-02-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-26 08:29

rejestr zmian publikacji »

66.

Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych GR.271.2.2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-06 07:57

rejestr zmian publikacji »

67.

Opracowanie wydawnictw w dziedzinie kultury dla projektu pn. Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 GR.271.27.2012


Załączniki: Rozmiar:
173.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-21 12:05

rejestr zmian publikacji »

68.

Dostawa fabrycznie nowych laptopów i rzutników multimedialnych do szkół podstawowych Gminy Konopiska w ramach Projektu Systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Konopiska GR.271.23.2012


Załączniki: Rozmiar:
146.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-16 10:39

rejestr zmian publikacji »

69.

Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Konopiska w ramach Projektu Systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Konopiska GR.271.22.2012


Załączniki: Rozmiar:
144.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-22 13:26

rejestr zmian publikacji »

70.

Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Konopiska w ramach Projektu Systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Konopiska GR.271.21.2012 UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIE


Załączniki: Rozmiar:
140.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-15 12:14

rejestr zmian publikacji »

71.

GR.271.20.2012 Odbudowa drogi w miejscowości Wąsosz nr 628053 S


Załączniki: Rozmiar:
49.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-28 10:42

rejestr zmian publikacji »

72.

Odbudowa drogi w miejscowości Kijas nr 628021 S


Załączniki: Rozmiar:
50.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-10-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-27 16:32

rejestr zmian publikacji »

73.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KOPALNIA, ALEKSANDRIA I

 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało opublikowane w dniu 26.10.2012r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2012/S 207-340236. Tom III SIWZ (dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Informacja o BIOZ) do przetargu zostały umieszczone pod adresem ftp://konopiska.home.pl, login: przetarg, hasło: przetarg9753(plik o nazwie: TomIIISIWZ spakowany programem WinRAR) Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-10-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-08 07:58

rejestr zmian publikacji »

74.

Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu rządowego "Cyfrowa szkoła" do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-KorzonkuPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-11
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-18 09:28

rejestr zmian publikacji »

75.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 - etap III w miejscowościach Łaziec i Rększowice


Załączniki: Rozmiar:
45.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-24 10:45

rejestr zmian publikacji »

76.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2012/2013


Załączniki: Rozmiar:
51.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-09-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-20
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-25 08:44

rejestr zmian publikacji »

77.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 908 - etap III w m. Łaziec i Rększowice GR.271.13.2012 UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIE


Załączniki: Rozmiar:
45.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-16 12:50

rejestr zmian publikacji »

78.

Budowa placu zabaw w centrum Konopisk GR.271.11.2012


Załączniki: Rozmiar:
1.253 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-07-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-18
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-18 14:06

rejestr zmian publikacji »

79.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 - etap III w miejscowościach Łaziec i Rększowice


Załączniki: Rozmiar:
64.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 10:19

rejestr zmian publikacji »

80.

Budowa placu zabaw w centrum Konopisk UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
1.247 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-18 13:42

rejestr zmian publikacji »

81.

Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria


Załączniki: Rozmiar:
53.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-06-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-06-04
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-04 12:25

rejestr zmian publikacji »

82.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH JAMKI I KOWALE

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało opublikowane w dniu 25.05.2012r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2012/S 99-164605. Tom III SIWZ (dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Informacja o BIOZ) do przetargu zostały umieszczone pod adresem ftp://konopiska.home.pl, logi: przetarg, hasło: przetarg1357 (plik o nazwie: TomIIISIWZ spakowany programem WinRAR)Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-05-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-19 08:39

rejestr zmian publikacji »

83.

Odbudowa części drogi gminnej w miejscowości Wąsosz nr 628 053 S


Załączniki: Rozmiar:
52.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-04-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-23 15:52

rejestr zmian publikacji »

84.

Budowa portalu Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013


Załączniki: Rozmiar:
171.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-04-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-12 15:16

rejestr zmian publikacji »

85.

Odbudowa przepustu na drodze gminnej nr 628053S w miejscowości Wąsosz 0+300


Załączniki: Rozmiar:
17.780 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-05
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-11 14:01

rejestr zmian publikacji »

86.

"Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego klasy I-III gimnazjum, w wymiarze po 67 h dla 13 klas (średnio 1 h tyg).W związku z przystąpieniem do Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych."


Załączniki: Rozmiar:
60.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminna Administracja Oświaty
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2012-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-06 14:17

rejestr zmian publikacji »

87.

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego klasy I-III gimnazjum, w wymiarze po 67 h dla 13 klas (średnio 1 h tyg).W związku z przystąpieniem do Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych


Załączniki: Rozmiar:
62.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminna Administracja Oświaty
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-01-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-31
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-31 16:14

rejestr zmian publikacji »

88.

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego klasy I-III gimnazjum


Załączniki: Rozmiar:
63.134 KB
17.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminna Administracja Oświaty
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2011-10-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-31
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-15 14:17

rejestr zmian publikacji »

89.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2011/2012


Załączniki: Rozmiar:
17.538 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-05 14:45

rejestr zmian publikacji »

90.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Łaziec


Załączniki: Rozmiar:
20.938 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:42

rejestr zmian publikacji »

91.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Łaziec UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
20.452 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-07-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-06
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-01 09:52

rejestr zmian publikacji »

92.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rększowice, Kolonia Hutki - odwodnienie wykopu od przepompowni P1 do studni 1.33 oraz przekładka wodociągu od studni 1.18 do studni 1.20 około 40m


Załączniki: Rozmiar:
110.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-31 14:05

rejestr zmian publikacji »

93.

Zakup artykułów spożywczych na podwieczorek dla dzieci w ramach realizacji projektu pn. Być przedszkolakiem współfinansowanego ze środków EFS POKL


Załączniki: Rozmiar:
45.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-01-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-01-10
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-10 11:38

rejestr zmian publikacji »

94.

Wywóz nieczystości stałych segregowanych z terenu Gminy oraz wywozu nieczystości stałych z budynków komunalnych i administracyjnych Gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
44.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-01-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-01-03
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-03 09:52

rejestr zmian publikacji »

95.

Zakup artykułów spożywczych na podwieczorek dla dzieci w ramach realizacji projektu pn. Być przedszkolakiem współfinansowanego ze środków EFS POKL - UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIE


Załączniki: Rozmiar:
89.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-12-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-12-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-10 11:27

rejestr zmian publikacji »

96.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda - Konopiska - Blachownia


Załączniki: Rozmiar:
46.500 KB
42.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-12-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-12-09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-16 14:56

rejestr zmian publikacji »

97.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów Szkolno-Przedszkolnych, Zespołu Szkół, Publicznego Przedszkola, z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach.


Załączniki: Rozmiar:
47.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-10
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-10 10:08

rejestr zmian publikacji »

98.

Budowa gruntowego wymiennika ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
63.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-03 10:17

rejestr zmian publikacji »

99.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Rewitalizacja centrum Konopisk


Załączniki: Rozmiar:
46.500 KB
29.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-10-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-28 10:08

rejestr zmian publikacji »

100.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria"


Załączniki: Rozmiar:
46.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-12 14:43

rejestr zmian publikacji »

101.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2010/2011


Załączniki: Rozmiar:
53.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-27 13:32

rejestr zmian publikacji »

102.

Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
51.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-08-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-27 09:56

rejestr zmian publikacji »

103.

Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
153.500 KB

Podmiot udostępniający informację: SP ZOZ GOZ w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-08-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-27 13:27

rejestr zmian publikacji »

104.

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Jamki - Korzonek


Załączniki: Rozmiar:
51.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-08-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-04
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-04 11:45

rejestr zmian publikacji »

105.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ W KOPALNI I CZĘŚCI ALEKSANDRII I


Załączniki: Rozmiar:
69.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-07-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-26 15:00

rejestr zmian publikacji »

106.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI HUTKI, KORZONEK, LEŚNIAKI

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało opublikowane w dniu 17.07.2010r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2010/S 137-210524 Dokumentacja techniczna  (projekty budowlane, STWiOR) do przetargu zostały umieszczone pod adresem ftp://konopiska.home.pl, login: przetarg, hasło: przetarg1357


Załączniki: Rozmiar:
348.500 KB

Podmiot udostępniający informację:
Za treść odpowiada:
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-07-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-16 08:49

rejestr zmian publikacji »

107.

Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku Remizy OSP w Hutkach


Załączniki: Rozmiar:
53.000 KB
39.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-07-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-28 13:53

rejestr zmian publikacji »

108.

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach w ramach programu rządowego Radosna Szkoła


Załączniki: Rozmiar:
49.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-07-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-08
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-08 15:02

rejestr zmian publikacji »

109.

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandrii


Załączniki: Rozmiar:
1.239 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-15 12:06

rejestr zmian publikacji »

110.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hutki, Korzonek, Leśniaki z tranzytem do Konopisk, Jamki- Kowale, Kopalnia, część Aleksandrii I


Załączniki: Rozmiar:
200.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-05-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-31
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-02 15:24

rejestr zmian publikacji »

111.

Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach w ramach programu rządowego Radosna Szkoła


Załączniki: Rozmiar:
49.500 KB
34.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-05-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-27 14:07

rejestr zmian publikacji »

112.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) w Gminie Konopiska w miejscowości Aleksandria ul. Gościnna przy Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana KochanowskiegoPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-05-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-15 12:12

rejestr zmian publikacji »

113.

Nowe oblicze Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pająk" w gminie Konopiska - modernizacja-remont nawierzchni drogi gminnej w Konopiskach na działkach o nr ewid. 1782/1, 2668, 2669, 2670


Załączniki: Rozmiar:
90.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 12:17

rejestr zmian publikacji »

114.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI HUTKI, KORZONEK, LEŚNIAKI


Załączniki: Rozmiar:
253.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-15 12:13

rejestr zmian publikacji »

115.

Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
92.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-03-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-07 13:21

rejestr zmian publikacji »

116.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
50.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-11 14:35

rejestr zmian publikacji »

117.

Rewitalizacja centrum Konopisk


Załączniki: Rozmiar:
1.270 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-03-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-10
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-10 10:41

rejestr zmian publikacji »

118.

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
147.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor SP ZOZ GOZ
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-03-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-10 14:32

rejestr zmian publikacji »

119.

Rewitalizacja centrum Konopisk


Załączniki: Rozmiar:
92.000 KB
67.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 07:11

rejestr zmian publikacji »

120.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rększowice,Kolonia Hutki


Załączniki: Rozmiar:
143.053 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-01-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-01-27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-15 12:14

rejestr zmian publikacji »

121.

Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
87.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-12-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-12-17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-17 10:24

rejestr zmian publikacji »

122.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola, z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
47.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-20 11:46

rejestr zmian publikacji »

123.

Budowa Gminnej Hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach

Projekty - plik RAR(105MB)

Przedmiary - plik RAR(6MB)

Specyfikacje - plik RAR(1MB)


Załączniki: Rozmiar:
91.500 KB
66.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-15 15:41

rejestr zmian publikacji »

124.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Konopiskach - etap I


Załączniki: Rozmiar:
97.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-10-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-15
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-15 11:13

rejestr zmian publikacji »

125.

Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.


Załączniki: Rozmiar:
55.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor SP ZOZ GOZ
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-15 13:39

rejestr zmian publikacji »

126.

Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy ul. Sportowej 1


Załączniki: Rozmiar:
96.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-09-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-17 12:51

rejestr zmian publikacji »

127.

Dostawa samochodu ratunkowo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
82.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-31 10:42

rejestr zmian publikacji »

128.

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ GOZ w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
140.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Dyrektor SPZOZ GOZ w Konopiskach
Za treść odpowiada: Anna Pogorzelska
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2009-07-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-13 12:01

rejestr zmian publikacji »

129.

Dokończenie budowy Gminnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
99.000 KB
5.372 MB
4.712 MB
97.500 KB
104.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-14 14:36

rejestr zmian publikacji »

130.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III


Załączniki: Rozmiar:
109.500 KB
77.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-09 10:42

rejestr zmian publikacji »

131.

Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
192.500 KB
25.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor SP ZOZ GOZ
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-21 12:26

rejestr zmian publikacji »

132.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji - Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
93.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-03-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 17:16

rejestr zmian publikacji »

133.

" Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach?


Załączniki: Rozmiar:
48.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-02-27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-27 12:40

rejestr zmian publikacji »

134.

Przebudowa ul. Mostowej w Aleksandrii Gmina Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
97.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-03 10:17

rejestr zmian publikacji »

135.

Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
85.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-12-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-12-17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-17 14:37

rejestr zmian publikacji »

136.

Przeprowadzeniu szkolenia z języka angielskiego metodą blended learning oraz szkolenia z języka niemieckiego metodą tradycyjną dla uczniów szkół gimnazjalnych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii , Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopisakch i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Kopernika w Hutkach podczas realizacji projektu pt. ?Lepsze jutro ? wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół z gminy Konopiska?


Załączniki: Rozmiar:
110.500 KB
68.500 KB
83.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-11-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-11-25
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-03 14:46

rejestr zmian publikacji »

137.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola, z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
44.000 KB
23.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 14:49

rejestr zmian publikacji »

138.

Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 904 do miejscowości Kolonia Hutki) w Gminie Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
91.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-10-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-13
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-13 14:09

rejestr zmian publikacji »

139.

Dostawa pojazdu (autobusu) przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych


Załączniki: Rozmiar:
82.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-10-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-14 14:49

rejestr zmian publikacji »

140.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w okresie 2008/2009 - UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIEPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-10-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-15 14:46

rejestr zmian publikacji »

141.

Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach ? Korzonku gmina Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
87.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-13 12:16

rejestr zmian publikacji »

142.

Modernizacja drogi gminnej w Jamkach


Załączniki: Rozmiar:
83.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-08-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-12
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-12 11:57

rejestr zmian publikacji »

143.

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Konopiska-Kijas


Załączniki: Rozmiar:
84.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-01 08:37

rejestr zmian publikacji »

144.

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska w zlewni oczyszczalni ścieków w Dźbowie?, wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania ww. inwestycji na środowisko zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych obowiązującymi od 30.06.2008 zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz świadczenie usług prawnych w zakresie ustalenia i wdrożenia modelu operatorskiego w tym opracowania niezbędnych w tym celu dokumentów.


Załączniki: Rozmiar:
87.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-28 10:36

rejestr zmian publikacji »

145.

Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do uzyskania dotacji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania: ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska w zlewni oczyszczalni ścieków w Dźbowie?, przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania ww. inwestycji na środowisko zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych obowiązującymi od 30.06.2008 zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, świadczenie usług prawnych w zakresie ustalenia i wdrożenia modelu operatorskiego w tym opracowania niezbędnych w tym celu dokumentów - UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
88.000 KB
74.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-07-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-23 08:51

rejestr zmian publikacji »

146.

Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
89.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-07-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-01 13:14

rejestr zmian publikacji »

147.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutki działki: nr 11 i nr 140 o długości 0,700km


Załączniki: Rozmiar:
83.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-07-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-01 08:53

rejestr zmian publikacji »

148.

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"


Załączniki: Rozmiar:
119.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-06-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-12
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-30 10:55

rejestr zmian publikacji »

149.

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków - inwestycja w miejscowościach: Zadanie 1:Korzonek-Leśniaki,Zadanie 2:Jamki-Kowale, Zadanie 3:Hutki


Załączniki: Rozmiar:
73.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-04-28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 11:36

rejestr zmian publikacji »

150.

Opracowania wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do uzyskania dotacji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania: ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska w zlewni oczyszczalni ścieków w Dźbowie? oraz przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania ww. inwestycji na środowisko - UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
82.500 KB
72.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-04-28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-14 10:38

rejestr zmian publikacji »

151.

Rozbudowa budynku "starego urzędu gminy na potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Konopiska, obiekt kat. IX Konopiska ul. Sportowa 1


Załączniki: Rozmiar:
84.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-04-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-04-03
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-22 10:30

rejestr zmian publikacji »

152.

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
92.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-14 13:55

rejestr zmian publikacji »

153.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola, z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
44.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-07 12:34

rejestr zmian publikacji »

154.

Remont pokrycia dachu budynku wielofunkcyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
82.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2008-01-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-01-30
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-13 08:53

rejestr zmian publikacji »

155.

Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
83.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-12-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-27 10:02

rejestr zmian publikacji »

156.

Dostawa mini busa szkolnego - UNIEWAŻNIONYPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-27 09:51

rejestr zmian publikacji »

157.

Dostawa fabrycznie nowego mini busa szkolnego -UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
79.000 KB
67.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-11-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-11-06
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-27 09:51

rejestr zmian publikacji »

158.

Budowa boiska piłkarskiego Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach w ramach programu Blisko-Boisko - UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
89.000 KB
67.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-27 09:50

rejestr zmian publikacji »

159.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria II ul. Graniczna


Załączniki: Rozmiar:
87.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-16 11:35

rejestr zmian publikacji »

160.

Budowa boiska piłkarskiego Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach w ramach programu Blisko-Boisko - UNIEWAżNIONYPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-15 11:40

rejestr zmian publikacji »

161.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w okresie 2007/2008


Załączniki: Rozmiar:
77.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-09-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-09-21
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-21 08:14

rejestr zmian publikacji »

162.

Remont pokrycia dachu budynku wielofunkcyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach - UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
82.500 KB
67.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-01 10:38

rejestr zmian publikacji »

163.

Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Konopiskach - rozbudowa "starego urzędu gminy" - UNIEWAŻNIONY

Zał

Załączniki: Rozmiar:
81.500 KB
67.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-28 13:03

rejestr zmian publikacji »

164.

Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego nad Zalewem Pająk w Konopiskach - budowa budynku administracyjnego z zapleczem gospodarczym


Załączniki: Rozmiar:
83.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-05 07:57

rejestr zmian publikacji »

165.

Remont pokrycia dachu budynku wielofunkcyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
82.000 KB
67.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-08-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-08-13
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-04 14:36

rejestr zmian publikacji »

166.

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 ul. Opolska w m. Konopiska (w kilometrażu 4+570 do 5+730) - etap II wraz z budową przepustu
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-08-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-04 14:38

rejestr zmian publikacji »

167.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Hutki D-35


Załączniki: Rozmiar:
82.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-07-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-07-26
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-08 12:16

rejestr zmian publikacji »

168.

Odbudowa zbiornika retencyjnego "Pająk" w miejscowości Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
82.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-06 15:02

rejestr zmian publikacji »

169.

Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej w Konopiskach - rozbudowa "starego urzędu gminy" - UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
82.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-07-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-07-19
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-31 07:54

rejestr zmian publikacji »

170.

Przebudowa ul. Lipowej i ul. Brzozowej w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
81.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-04-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-04-06
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-30 14:22

rejestr zmian publikacji »

171.

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Aleksandrii


Załączniki: Rozmiar:
80.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-04-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-04-02
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-27 14:22

rejestr zmian publikacji »

172.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz, Łaziec et.IIZałączniki: Rozmiar:
157.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-03-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-03-09
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-04 10:43

rejestr zmian publikacji »

173.

Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy KonopiskaZałączniki: Rozmiar:
8.357 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-21 10:59

rejestr zmian publikacji »

174.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków - inwestycja w miejscowości Rększowice Gmina Konopiska"Załączniki: Rozmiar:
8.335 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-10-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-25
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-25 13:54

rejestr zmian publikacji »

175.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w okresie 2006/2007Załączniki: Rozmiar:
8.594 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-10-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-20 07:56

rejestr zmian publikacji »

176.

"Zagospodarowanie centrum wsi Konopiska - wykonanie skweru na przedłużeniu Szlaku Spacerowo - Rekreacyjnego w Konopiskach"Załączniki: Rozmiar:
23.507 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-09-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-09-15
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-15 08:54

rejestr zmian publikacji »

177.

Zagospodarowanie centrum wsi Konopiska - wykonanie skweru na przedłużeniu Szlaku Spacerowo - Rekreacyjnego w Konopiskach


Treść dokumentów znajduje się w poniższych załącznikach.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
23.409 KB
5.813 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-08-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-30
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-14 13:08

rejestr zmian publikacji »

178.

Nasz dom pod lipą - modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Aleksandria II

Treść dokumentów znajduje się w poniższych załącznikach.

Załączniki: Rozmiar:
72.297 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-28
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-07 10:11

rejestr zmian publikacji »

179.

Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Łaziec, Jamki.

Treść dokumentów znajduje się w poniższych załącznikach.

Załączniki: Rozmiar:
73.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-08-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-23
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-07 10:14

rejestr zmian publikacji »

180.

Przebudowa ul. Poprzecznej w AleksandriiZałączniki: Rozmiar:
40.140 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-08-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-18
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-07 10:12

rejestr zmian publikacji »

181.

"Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW 904 (ul. Opolska) w miejscowości Konopiska"

Treść dokumentów znajduje się w poniższych załącznikach

Załączniki: Rozmiar:
31.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-07 10:13

rejestr zmian publikacji »

182.

„Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowości Aleksandria, Hutki, Rększowice wraz z modernizacją kotłowni”Załączniki: Rozmiar:
22.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Tyrała
Data wytworzenia informacji: 2006-08-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-05 09:16

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Ogłoszenie
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii
 Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki
 Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach
 Specyfikacja techniczna
 Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii
 Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach
 Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach
wersja do druku drukuj