logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne / Ogłoszenia przetargów
1.

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
366.061 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-03-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-03-29
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-29 11:20

rejestr zmian publikacji »

2.

Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole


Załączniki: Rozmiar:
808.957 KB
323.214 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-01-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-31 13:44

rejestr zmian publikacji »

3.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Konopiska w sezonie zimowym 2018/2019


Załączniki: Rozmiar:
44.143 KB
534.001 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 09:47

rejestr zmian publikacji »

4.

Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole dla 6-latków, działka nr ewid. 1523/2 - obręb KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-08 09:03

rejestr zmian publikacji »

5.

Budowa ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
46.292 KB
538.504 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-06 08:43

rejestr zmian publikacji »

6.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowegoPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-08-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-20 07:57

rejestr zmian publikacji »

7.

Odbudowa drogi ul. Podgranicze w Aleksandrii w km 0+000-0+480


Załączniki: Rozmiar:
43.098 KB
540.201 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-17 09:04

rejestr zmian publikacji »

8.

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Rększowicach dz. nr 1377, 1379 obręb Rększowice


Załączniki: Rozmiar:
41.654 KB
538.645 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-07-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-14 08:52

rejestr zmian publikacji »

9.

Udzielenie dwóch kredytów długoterminowych dla Gminy Konopiska w roku 2018r.


Załączniki: Rozmiar:
36.432 KB
527.221 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-11 10:48

rejestr zmian publikacji »

10.

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni)


Załączniki: Rozmiar:
41.390 KB
506.997 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-06-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-04 08:52

rejestr zmian publikacji »

11.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Konopiska i jej jednostek organizacyjnych


Załączniki: Rozmiar:
33.366 KB
505.488 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2018-06-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-22 12:00

rejestr zmian publikacji »

12.

Przebudowa drogi gminnej nr 628044 S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140- 0+820


Załączniki: Rozmiar:
36.034 KB
45.729 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2018-06-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-19 10:04

rejestr zmian publikacji »

13.

Przebudowa drogi gminnej 628051 S ul. Źródlana w Konopiskach w km 0+230- 1+085 - etap II


Załączniki: Rozmiar:
35.134 KB
586.818 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2018-04-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-07 09:13

rejestr zmian publikacji »

14.

Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w KorzonkuPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2018-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-05 08:48

rejestr zmian publikacji »

15.

Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku


Załączniki: Rozmiar:
34.835 KB
504.855 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2018-01-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 08:47

rejestr zmian publikacji »

16.

Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkołyPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-12-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-28 09:18

rejestr zmian publikacji »

17.

Przebudowa drogi gminnej 628048S ul. Zielona w Konopiskach w km 0+000 - 0+250Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-09 09:53

rejestr zmian publikacji »

18.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2017/2018


Załączniki: Rozmiar:
34.224 KB
504.871 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-06 09:52

rejestr zmian publikacji »

19.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2017/2018


Załączniki: Rozmiar:
33.924 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-09-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-20 11:49

rejestr zmian publikacji »

20.

Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródlana w Konopiskach i drogi w Łaźcu w km 0+230 - 1+610 wraz z przepustem w km 1+410


Załączniki: Rozmiar:
32.320 KB
504.233 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-29 10:33

rejestr zmian publikacji »

21.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria- etap IIPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-08-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-27 14:46

rejestr zmian publikacji »

22.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
44.125 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-07-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-13 10:30

rejestr zmian publikacji »

23.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna dz. nr 1214 obr. Konopiska dł. 0,815 km


Załączniki: Rozmiar:
33.501 KB
504.324 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-27 10:01

rejestr zmian publikacji »

24.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria- etap II


Załączniki: Rozmiar:
34.497 KB
14.196 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-01 11:09

rejestr zmian publikacji »

25.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-06 12:22

rejestr zmian publikacji »

26.

Przebudowa drogi gminnej ul. Skośna w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
30.095 KB
505.462 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Anna Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Ciura
Data wytworzenia informacji: 2017-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-12 07:08

rejestr zmian publikacji »

27.

Przebudowa drogi w Rększowicach przy remizie w km 0+000 - 0+900 GR.271.7.2016


Załączniki: Rozmiar:
121.000 KB
500.853 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-14 10:27

rejestr zmian publikacji »

28.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Kopalnia - etap I GR.271.6.2016


Załączniki: Rozmiar:
128.000 KB
79.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-06 10:00

rejestr zmian publikacji »

29.

Odbudowa drogi gminnej nr 628014S ul. Strażacka w Aleksandrii II w km 0+864 - 1+090 oraz odnóg na wys. km 1+360 - 1+480 oraz km 1+280 - 1+400 GR.271.5.2016


Załączniki: Rozmiar:
83.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-07-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-26 09:15

rejestr zmian publikacji »

30.

Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach GR.271.4.2016


Załączniki: Rozmiar:
403.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-07-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-08 13:11

rejestr zmian publikacji »

31.

Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Konopiskach GR.271.3.2016


Załączniki: Rozmiar:
409.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-07-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-08 12:22

rejestr zmian publikacji »

32.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach GR.271.2.2016


Załączniki: Rozmiar:
849.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-06-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 08:30

rejestr zmian publikacji »

33.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach GR.271.1.2016 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE


Załączniki: Rozmiar:
843.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-05-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-29 09:34

rejestr zmian publikacji »

34.

Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii GR.271.10.2015

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna) dostępna - link

 


Załączniki: Rozmiar:
70.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-28
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-08 13:05

rejestr zmian publikacji »

35.

Odbudowa drogi gminnej nr 628052 S w m. Konopiska ul. Jowisza w km 0+000 - 0+590 GR.271.9.2015


Załączniki: Rozmiar:
77.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-18 13:14

rejestr zmian publikacji »

36.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Rększowice - etap V GR.271.8.2015


Załączniki: Rozmiar:
79.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-08-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-03 08:53

rejestr zmian publikacji »

37.

Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 628017S w m. Kopalnia w km 0+320 - 0+880 GR.271.7.2015


Załączniki: Rozmiar:
71.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-07-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-16 09:17

rejestr zmian publikacji »

38.

Odbudowa drogi gminnej nr 628019S w m. Rększowice - Hutki w km 0+000 - 2+500 wraz z odbudową mostu w km 2+090 GR.271.4.2015


Załączniki: Rozmiar:
66.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-04-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-16 13:01

rejestr zmian publikacji »

39.

Odbudowa drogi gminnej ul. Orlika w m. Aleksandria II w km 0+000 - 0+850 GR.271.3.2015


Załączniki: Rozmiar:
59.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-30 09:29

rejestr zmian publikacji »

40.

Zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach GR.271.2.2015Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-02-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-10 09:48

rejestr zmian publikacji »

41.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w gminie Konopiska GR.271.1.2015


Załączniki: Rozmiar:
1.302 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-02-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-02
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 11:05

rejestr zmian publikacji »

42.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2014/2015 GR.271.12.2014


Załączniki: Rozmiar:
57.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-10-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-01 10:32

rejestr zmian publikacji »

43.

Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628050S w m. Kowale w km 0+000 - 1+000 GR.271.11.2014


Załączniki: Rozmiar:
50.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-07-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-22
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-22 08:50

rejestr zmian publikacji »

44.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska GR.271.10.2014


Załączniki: Rozmiar:
49.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-06-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-01 08:48

rejestr zmian publikacji »

45.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska GR.271.9.2014


Załączniki: Rozmiar:
50.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-06-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-01 08:45

rejestr zmian publikacji »

46.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KOPALNIA, ALEKSANDRIA I - II etap GR.271.8.2014

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało opublikowane w dniu 30.05.2014r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2014/S 103-179847.
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-05-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-16 12:09

rejestr zmian publikacji »

47.

Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628020S w m. Jamki w km 0+000 - 3+500 oraz przepustów w km 3+150 oraz 1+025 GR.271.5.2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-02 14:15

rejestr zmian publikacji »

48.

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w ZS Konopiska na kuchnię szkolną GR.271.4.2014


Załączniki: Rozmiar:
57.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-03-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-05
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-05 11:04

rejestr zmian publikacji »

49.

Budowa oświetlenia w ulicy Sadowej w Konopiskach GR.271.3.2014


Załączniki: Rozmiar:
70.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-02-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-28 10:44

rejestr zmian publikacji »

50.

Budowa parkingu w centrum miejscowości Konopiska GR.271.2.2014


Załączniki: Rozmiar:
1.257 MB
1.236 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-01-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-01-22
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-03 10:47

rejestr zmian publikacji »

51.

Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej; w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ich zbycia oraz zbycia, nabycia lub zamiany nieruchomości przez gminę Konopiska GR.271.1.2014


Załączniki: Rozmiar:
53.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-01-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-01-15
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-15 08:28

rejestr zmian publikacji »

52.

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Gościnna w m. Aleksandria GR.271.15.2013


Załączniki: Rozmiar:
52.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-27 13:23

rejestr zmian publikacji »

53.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2013/2014 GR.271.14.2013


Załączniki: Rozmiar:
51.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-23 10:21

rejestr zmian publikacji »

54.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w Gminie Konopiska GR.271.12.2013

 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna został umieszczony pod adresem ftp://konopiska.home.pl, login: przetarg, hasło: przetarg9753


Załączniki: Rozmiar:
1.252 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-08-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-19
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-29 09:44

rejestr zmian publikacji »

55.

Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej GR.271.11.2013


Załączniki: Rozmiar:
51.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-06-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-26
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-26 09:24

rejestr zmian publikacji »

56.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Rększowice - etap IV GR.271.10.2013


Załączniki: Rozmiar:
60.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-24 12:56

rejestr zmian publikacji »

57.

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Strażackiej w Aleksandrii GR.271.7.2013


Załączniki: Rozmiar:
55.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-05-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-14
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-24 14:45

rejestr zmian publikacji »

58.

Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 628053S w m. Wąsosz wraz z podbudową w km 1+225-1+295 i 1+500-1+960 GR.271.6.2013


Załączniki: Rozmiar:
53.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-04-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-30
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-30 12:42

rejestr zmian publikacji »

59.

Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka GR.271.5.2013


Załączniki: Rozmiar:
1.238 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-05 07:49

rejestr zmian publikacji »

60.

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu pn. Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 GR.271.4.2013


Załączniki: Rozmiar:
171.000 KB
157.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-02-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-26 08:29

rejestr zmian publikacji »

61.

Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych GR.271.2.2013Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-06 07:57

rejestr zmian publikacji »

62.

Opracowanie wydawnictw w dziedzinie kultury dla projektu pn. Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 GR.271.27.2012


Załączniki: Rozmiar:
173.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-21 12:05

rejestr zmian publikacji »

63.

Dostawa fabrycznie nowych laptopów i rzutników multimedialnych do szkół podstawowych Gminy Konopiska w ramach Projektu Systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Konopiska GR.271.23.2012


Załączniki: Rozmiar:
146.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-16 10:39

rejestr zmian publikacji »

64.

Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Konopiska w ramach Projektu Systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Konopiska GR.271.22.2012


Załączniki: Rozmiar:
144.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-22 13:26

rejestr zmian publikacji »

65.

Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Konopiska w ramach Projektu Systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Konopiska GR.271.21.2012 UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIE


Załączniki: Rozmiar:
140.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-15 12:14

rejestr zmian publikacji »

66.

GR.271.20.2012 Odbudowa drogi w miejscowości Wąsosz nr 628053 S


Załączniki: Rozmiar:
49.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-28 10:42

rejestr zmian publikacji »

67.

Odbudowa drogi w miejscowości Kijas nr 628021 S


Załączniki: Rozmiar:
50.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-10-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-27 16:32

rejestr zmian publikacji »

68.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KOPALNIA, ALEKSANDRIA I

 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało opublikowane w dniu 26.10.2012r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2012/S 207-340236. Tom III SIWZ (dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Informacja o BIOZ) do przetargu zostały umieszczone pod adresem ftp://konopiska.home.pl, login: przetarg, hasło: przetarg9753(plik o nazwie: TomIIISIWZ spakowany programem WinRAR) Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-10-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-08 07:58

rejestr zmian publikacji »

69.

Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu rządowego "Cyfrowa szkoła" do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-KorzonkuPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-11
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-18 09:28

rejestr zmian publikacji »

70.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 - etap III w miejscowościach Łaziec i Rększowice


Załączniki: Rozmiar:
45.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-24 10:45

rejestr zmian publikacji »

71.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2012/2013


Załączniki: Rozmiar:
51.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-09-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-20
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-25 08:44

rejestr zmian publikacji »

72.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 908 - etap III w m. Łaziec i Rększowice GR.271.13.2012 UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIE


Załączniki: Rozmiar:
45.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-08-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-16 12:50

rejestr zmian publikacji »

73.

Budowa placu zabaw w centrum Konopisk GR.271.11.2012


Załączniki: Rozmiar:
1.253 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-07-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-18
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-18 14:06

rejestr zmian publikacji »

74.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 - etap III w miejscowościach Łaziec i Rększowice


Załączniki: Rozmiar:
64.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 10:19

rejestr zmian publikacji »

75.

Budowa placu zabaw w centrum Konopisk UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
1.247 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-18 13:42

rejestr zmian publikacji »

76.

Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria


Załączniki: Rozmiar:
53.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-06-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-06-04
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-04 12:25

rejestr zmian publikacji »

77.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH JAMKI I KOWALE

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało opublikowane w dniu 25.05.2012r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2012/S 99-164605. Tom III SIWZ (dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Informacja o BIOZ) do przetargu zostały umieszczone pod adresem ftp://konopiska.home.pl, logi: przetarg, hasło: przetarg1357 (plik o nazwie: TomIIISIWZ spakowany programem WinRAR)Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-05-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-19 08:39

rejestr zmian publikacji »

78.

Odbudowa części drogi gminnej w miejscowości Wąsosz nr 628 053 S


Załączniki: Rozmiar:
52.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-04-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-23 15:52

rejestr zmian publikacji »

79.

Budowa portalu Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013


Załączniki: Rozmiar:
171.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-04-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-12 15:16

rejestr zmian publikacji »

80.

Odbudowa przepustu na drodze gminnej nr 628053S w miejscowości Wąsosz 0+300


Załączniki: Rozmiar:
17.780 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-05
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-11 14:01

rejestr zmian publikacji »

81.

"Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego klasy I-III gimnazjum, w wymiarze po 67 h dla 13 klas (średnio 1 h tyg).W związku z przystąpieniem do Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych."


Załączniki: Rozmiar:
60.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminna Administracja Oświaty
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2012-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-06 14:17

rejestr zmian publikacji »

82.

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego klasy I-III gimnazjum, w wymiarze po 67 h dla 13 klas (średnio 1 h tyg).W związku z przystąpieniem do Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych


Załączniki: Rozmiar:
62.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminna Administracja Oświaty
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-01-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-31
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-31 16:14

rejestr zmian publikacji »

83.

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego klasy I-III gimnazjum


Załączniki: Rozmiar:
63.134 KB
17.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminna Administracja Oświaty
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2011-10-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-31
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-15 14:17

rejestr zmian publikacji »

84.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2011/2012


Załączniki: Rozmiar:
17.538 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-05 14:45

rejestr zmian publikacji »

85.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Łaziec


Załączniki: Rozmiar:
20.938 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:42

rejestr zmian publikacji »

86.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Łaziec UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
20.452 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-07-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-06
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-01 09:52

rejestr zmian publikacji »

87.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rększowice, Kolonia Hutki - odwodnienie wykopu od przepompowni P1 do studni 1.33 oraz przekładka wodociągu od studni 1.18 do studni 1.20 około 40m


Załączniki: Rozmiar:
110.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-31 14:05

rejestr zmian publikacji »

88.

Zakup artykułów spożywczych na podwieczorek dla dzieci w ramach realizacji projektu pn. Być przedszkolakiem współfinansowanego ze środków EFS POKL


Załączniki: Rozmiar:
45.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-01-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-01-10
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-10 11:38

rejestr zmian publikacji »

89.

Wywóz nieczystości stałych segregowanych z terenu Gminy oraz wywozu nieczystości stałych z budynków komunalnych i administracyjnych Gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
44.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-01-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-01-03
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-03 09:52

rejestr zmian publikacji »

90.

Zakup artykułów spożywczych na podwieczorek dla dzieci w ramach realizacji projektu pn. Być przedszkolakiem współfinansowanego ze środków EFS POKL - UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIE


Załączniki: Rozmiar:
89.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-12-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-12-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-10 11:27

rejestr zmian publikacji »

91.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda - Konopiska - Blachownia


Załączniki: Rozmiar:
46.500 KB
42.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-12-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-12-09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-16 14:56

rejestr zmian publikacji »

92.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów Szkolno-Przedszkolnych, Zespołu Szkół, Publicznego Przedszkola, z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach.


Załączniki: Rozmiar:
47.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-10
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-10 10:08

rejestr zmian publikacji »

93.

Budowa gruntowego wymiennika ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
63.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-03 10:17

rejestr zmian publikacji »

94.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: Rewitalizacja centrum Konopisk


Załączniki: Rozmiar:
46.500 KB
29.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-10-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-28 10:08

rejestr zmian publikacji »

95.

Udzielenie długoterminowego kredytu na inwestycję pn.: "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria"


Załączniki: Rozmiar:
46.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-12 14:43

rejestr zmian publikacji »

96.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2010/2011


Załączniki: Rozmiar:
53.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-27 13:32

rejestr zmian publikacji »

97.

Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
51.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-08-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-27 09:56

rejestr zmian publikacji »

98.

Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
153.500 KB

Podmiot udostępniający informację: SP ZOZ GOZ w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-08-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-27 13:27

rejestr zmian publikacji »

99.

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Jamki - Korzonek


Załączniki: Rozmiar:
51.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-08-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-04
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-04 11:45

rejestr zmian publikacji »

100.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ W KOPALNI I CZĘŚCI ALEKSANDRII I


Załączniki: Rozmiar:
69.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-07-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-26 15:00

rejestr zmian publikacji »

101.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI HUTKI, KORZONEK, LEŚNIAKI

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało opublikowane w dniu 17.07.2010r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2010/S 137-210524 Dokumentacja techniczna  (projekty budowlane, STWiOR) do przetargu zostały umieszczone pod adresem ftp://konopiska.home.pl, login: przetarg, hasło: przetarg1357


Załączniki: Rozmiar:
348.500 KB

Podmiot udostępniający informację:
Za treść odpowiada:
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-07-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-16 08:49

rejestr zmian publikacji »

102.

Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku Remizy OSP w Hutkach


Załączniki: Rozmiar:
53.000 KB
39.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-07-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-28 13:53

rejestr zmian publikacji »

103.

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach w ramach programu rządowego Radosna Szkoła


Załączniki: Rozmiar:
49.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-07-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-08
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-08 15:02

rejestr zmian publikacji »

104.

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandrii


Załączniki: Rozmiar:
1.239 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-15 12:06

rejestr zmian publikacji »

105.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hutki, Korzonek, Leśniaki z tranzytem do Konopisk, Jamki- Kowale, Kopalnia, część Aleksandrii I


Załączniki: Rozmiar:
200.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-05-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-31
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-02 15:24

rejestr zmian publikacji »

106.

Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach w ramach programu rządowego Radosna Szkoła


Załączniki: Rozmiar:
49.500 KB
34.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-05-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-27 14:07

rejestr zmian publikacji »

107.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) w Gminie Konopiska w miejscowości Aleksandria ul. Gościnna przy Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana KochanowskiegoPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-05-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-15 12:12

rejestr zmian publikacji »

108.

Nowe oblicze Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pająk" w gminie Konopiska - modernizacja-remont nawierzchni drogi gminnej w Konopiskach na działkach o nr ewid. 1782/1, 2668, 2669, 2670


Załączniki: Rozmiar:
90.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 12:17

rejestr zmian publikacji »

109.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI HUTKI, KORZONEK, LEŚNIAKI


Załączniki: Rozmiar:
253.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-15 12:13

rejestr zmian publikacji »

110.

Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
92.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-03-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-07 13:21

rejestr zmian publikacji »

111.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
50.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-11 14:35

rejestr zmian publikacji »

112.

Rewitalizacja centrum Konopisk


Załączniki: Rozmiar:
1.270 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-03-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-10
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-10 10:41

rejestr zmian publikacji »

113.

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
147.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor SP ZOZ GOZ
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-03-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-10 14:32

rejestr zmian publikacji »

114.

Rewitalizacja centrum Konopisk


Załączniki: Rozmiar:
92.000 KB
67.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 07:11

rejestr zmian publikacji »

115.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rększowice,Kolonia Hutki


Załączniki: Rozmiar:
143.053 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-01-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-01-27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-15 12:14

rejestr zmian publikacji »

116.

Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
87.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-12-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-12-17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-17 10:24

rejestr zmian publikacji »

117.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola, z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
47.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-20 11:46

rejestr zmian publikacji »

118.

Budowa Gminnej Hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach

Projekty - plik RAR(105MB)

Przedmiary - plik RAR(6MB)

Specyfikacje - plik RAR(1MB)


Załączniki: Rozmiar:
91.500 KB
66.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-15 15:41

rejestr zmian publikacji »

119.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Konopiskach - etap I


Załączniki: Rozmiar:
97.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-10-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-15
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-15 11:13

rejestr zmian publikacji »

120.

Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.


Załączniki: Rozmiar:
55.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor SP ZOZ GOZ
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-15 13:39

rejestr zmian publikacji »

121.

Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy ul. Sportowej 1


Załączniki: Rozmiar:
96.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-09-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-17 12:51

rejestr zmian publikacji »

122.

Dostawa samochodu ratunkowo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
82.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-31 10:42

rejestr zmian publikacji »

123.

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ GOZ w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
140.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Dyrektor SPZOZ GOZ w Konopiskach
Za treść odpowiada: Anna Pogorzelska
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2009-07-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-13 12:01

rejestr zmian publikacji »

124.

Dokończenie budowy Gminnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
99.000 KB
5.372 MB
4.712 MB
97.500 KB
104.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-14 14:36

rejestr zmian publikacji »

125.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III


Załączniki: Rozmiar:
109.500 KB
77.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-09 10:42

rejestr zmian publikacji »

126.

Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
192.500 KB
25.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor SP ZOZ GOZ
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-21 12:26

rejestr zmian publikacji »

127.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji - Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
93.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-03-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 17:16

rejestr zmian publikacji »

128.

" Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach?


Załączniki: Rozmiar:
48.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-02-27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-27 12:40

rejestr zmian publikacji »

129.

Przebudowa ul. Mostowej w Aleksandrii Gmina Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
97.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-03 10:17

rejestr zmian publikacji »

130.

Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
85.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-12-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-12-17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-17 14:37

rejestr zmian publikacji »

131.

Przeprowadzeniu szkolenia z języka angielskiego metodą blended learning oraz szkolenia z języka niemieckiego metodą tradycyjną dla uczniów szkół gimnazjalnych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii , Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopisakch i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Kopernika w Hutkach podczas realizacji projektu pt. ?Lepsze jutro ? wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół z gminy Konopiska?


Załączniki: Rozmiar:
110.500 KB
68.500 KB
83.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-11-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-11-25
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-03 14:46

rejestr zmian publikacji »

132.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola, z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
44.000 KB
23.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 14:49

rejestr zmian publikacji »

133.

Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 904 do miejscowości Kolonia Hutki) w Gminie Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
91.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-10-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-13
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-13 14:09

rejestr zmian publikacji »

134.

Dostawa pojazdu (autobusu) przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych


Załączniki: Rozmiar:
82.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-10-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-14 14:49

rejestr zmian publikacji »

135.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w okresie 2008/2009 - UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIEPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-10-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-15 14:46

rejestr zmian publikacji »

136.

Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach ? Korzonku gmina Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
87.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-13 12:16

rejestr zmian publikacji »

137.

Modernizacja drogi gminnej w Jamkach


Załączniki: Rozmiar:
83.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-08-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-12
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-12 11:57

rejestr zmian publikacji »

138.

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Konopiska-Kijas


Załączniki: Rozmiar:
84.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-01 08:37

rejestr zmian publikacji »

139.

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska w zlewni oczyszczalni ścieków w Dźbowie?, wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania ww. inwestycji na środowisko zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych obowiązującymi od 30.06.2008 zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz świadczenie usług prawnych w zakresie ustalenia i wdrożenia modelu operatorskiego w tym opracowania niezbędnych w tym celu dokumentów.


Załączniki: Rozmiar:
87.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-28 10:36

rejestr zmian publikacji »

140.

Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do uzyskania dotacji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania: ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska w zlewni oczyszczalni ścieków w Dźbowie?, przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania ww. inwestycji na środowisko zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych obowiązującymi od 30.06.2008 zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, świadczenie usług prawnych w zakresie ustalenia i wdrożenia modelu operatorskiego w tym opracowania niezbędnych w tym celu dokumentów - UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
88.000 KB
74.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-07-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-23 08:51

rejestr zmian publikacji »

141.

Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
89.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-07-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-01 13:14

rejestr zmian publikacji »

142.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutki działki: nr 11 i nr 140 o długości 0,700km


Załączniki: Rozmiar:
83.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-07-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-01 08:53

rejestr zmian publikacji »

143.

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"


Załączniki: Rozmiar:
119.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-06-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-12
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-30 10:55

rejestr zmian publikacji »

144.

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków - inwestycja w miejscowościach: Zadanie 1:Korzonek-Leśniaki,Zadanie 2:Jamki-Kowale, Zadanie 3:Hutki


Załączniki: Rozmiar:
73.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-04-28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 11:36

rejestr zmian publikacji »

145.

Opracowania wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do uzyskania dotacji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania: ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska w zlewni oczyszczalni ścieków w Dźbowie? oraz przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania ww. inwestycji na środowisko - UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
82.500 KB
72.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-04-28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-14 10:38

rejestr zmian publikacji »

146.

Rozbudowa budynku "starego urzędu gminy na potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Konopiska, obiekt kat. IX Konopiska ul. Sportowa 1


Załączniki: Rozmiar:
84.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-04-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-04-03
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-22 10:30

rejestr zmian publikacji »

147.

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
92.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-14 13:55

rejestr zmian publikacji »

148.

Dostawa bonów towarowych dla pracowników zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu szkół, publicznego przedszkola, z terenu Gminy Konopiska oraz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
44.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach
Za treść odpowiada: Dyrektor GZOKSTiP w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2008-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-07 12:34

rejestr zmian publikacji »

149.

Remont pokrycia dachu budynku wielofunkcyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
82.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2008-01-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-01-30
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-13 08:53

rejestr zmian publikacji »

150.

Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
83.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-12-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-27 10:02

rejestr zmian publikacji »

151.

Dostawa mini busa szkolnego - UNIEWAŻNIONYPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-27 09:51

rejestr zmian publikacji »

152.

Dostawa fabrycznie nowego mini busa szkolnego -UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
79.000 KB
67.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-11-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-11-06
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-27 09:51

rejestr zmian publikacji »

153.

Budowa boiska piłkarskiego Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach w ramach programu Blisko-Boisko - UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
89.000 KB
67.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-27 09:50

rejestr zmian publikacji »

154.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria II ul. Graniczna


Załączniki: Rozmiar:
87.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-16 11:35

rejestr zmian publikacji »

155.

Budowa boiska piłkarskiego Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach w ramach programu Blisko-Boisko - UNIEWAżNIONYPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-15 11:40

rejestr zmian publikacji »

156.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w okresie 2007/2008


Załączniki: Rozmiar:
77.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-09-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-09-21
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-21 08:14

rejestr zmian publikacji »

157.

Remont pokrycia dachu budynku wielofunkcyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach - UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
82.500 KB
67.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-01 10:38

rejestr zmian publikacji »

158.

Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Konopiskach - rozbudowa "starego urzędu gminy" - UNIEWAŻNIONY

Zał

Załączniki: Rozmiar:
81.500 KB
67.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-28 13:03

rejestr zmian publikacji »

159.

Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego nad Zalewem Pająk w Konopiskach - budowa budynku administracyjnego z zapleczem gospodarczym


Załączniki: Rozmiar:
83.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-05 07:57

rejestr zmian publikacji »

160.

Remont pokrycia dachu budynku wielofunkcyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
82.000 KB
67.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-08-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-08-13
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-04 14:36

rejestr zmian publikacji »

161.

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 ul. Opolska w m. Konopiska (w kilometrażu 4+570 do 5+730) - etap II wraz z budową przepustu
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-08-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-04 14:38

rejestr zmian publikacji »

162.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Hutki D-35


Załączniki: Rozmiar:
82.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-07-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-07-26
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-08 12:16

rejestr zmian publikacji »

163.

Odbudowa zbiornika retencyjnego "Pająk" w miejscowości Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
82.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-06 15:02

rejestr zmian publikacji »

164.

Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej w Konopiskach - rozbudowa "starego urzędu gminy" - UNIEWAŻNIONY


Załączniki: Rozmiar:
82.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-07-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-07-19
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-31 07:54

rejestr zmian publikacji »

165.

Przebudowa ul. Lipowej i ul. Brzozowej w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
81.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-04-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-04-06
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-30 14:22

rejestr zmian publikacji »

166.

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Aleksandrii


Załączniki: Rozmiar:
80.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-04-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-04-02
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-27 14:22

rejestr zmian publikacji »

167.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz, Łaziec et.IIZałączniki: Rozmiar:
157.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2007-03-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-03-09
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-04 10:43

rejestr zmian publikacji »

168.

Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy KonopiskaZałączniki: Rozmiar:
8.357 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-21 10:59

rejestr zmian publikacji »

169.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków - inwestycja w miejscowości Rększowice Gmina Konopiska"Załączniki: Rozmiar:
8.335 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-10-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-25
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-25 13:54

rejestr zmian publikacji »

170.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w okresie 2006/2007Załączniki: Rozmiar:
8.594 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-10-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-20 07:56

rejestr zmian publikacji »

171.

"Zagospodarowanie centrum wsi Konopiska - wykonanie skweru na przedłużeniu Szlaku Spacerowo - Rekreacyjnego w Konopiskach"Załączniki: Rozmiar:
23.507 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-09-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-09-15
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-15 08:54

rejestr zmian publikacji »

172.

Zagospodarowanie centrum wsi Konopiska - wykonanie skweru na przedłużeniu Szlaku Spacerowo - Rekreacyjnego w Konopiskach


Treść dokumentów znajduje się w poniższych załącznikach.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
23.409 KB
5.813 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-08-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-30
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-14 13:08

rejestr zmian publikacji »

173.

Nasz dom pod lipą - modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Aleksandria II

Treść dokumentów znajduje się w poniższych załącznikach.

Załączniki: Rozmiar:
72.297 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-28
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-07 10:11

rejestr zmian publikacji »

174.

Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Łaziec, Jamki.

Treść dokumentów znajduje się w poniższych załącznikach.

Załączniki: Rozmiar:
73.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-08-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-23
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-07 10:14

rejestr zmian publikacji »

175.

Przebudowa ul. Poprzecznej w AleksandriiZałączniki: Rozmiar:
40.140 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-08-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-18
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-07 10:12

rejestr zmian publikacji »

176.

"Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW 904 (ul. Opolska) w miejscowości Konopiska"

Treść dokumentów znajduje się w poniższych załącznikach

Załączniki: Rozmiar:
31.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2006-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-07 10:13

rejestr zmian publikacji »

177.

„Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowości Aleksandria, Hutki, Rększowice wraz z modernizacją kotłowni”Załączniki: Rozmiar:
22.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Tyrała
Data wytworzenia informacji: 2006-08-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-05 09:16

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Ogłoszenie
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP W Aleksandrii
 Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP Hutki
 Załącznik nr 6 - Przedmiar ZSP w Rększowicach
 Specyfikacja techniczna
 Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Aleksandrii
 Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Hutkach
 Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa ZSP w Rększowicach
wersja do druku drukuj