główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Konopiska

artykuł nr 2

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2019/2020

artykuł nr 3

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Konopiska w 2019 roku

artykuł nr 4

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Konopiska w 2019 roku

artykuł nr 5

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska