logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Wybory,referenda / Wybory Samorządowe 2018
1.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KONOPISKA sporządzony dnia 4 listopada 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Konopiskach.


Załączniki: Rozmiar:
64.575 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-11-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-05 07:26

rejestr zmian publikacji »

2.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KONOPISKA sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Konopiskach.


Załączniki: Rozmiar:
67.019 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-10-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-22 09:15

rejestr zmian publikacji »

3.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Konopiska sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Konopiskach.


Załączniki: Rozmiar:
81.041 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-10-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-22 09:13

rejestr zmian publikacji »

4.

Składy OKW


Załączniki: Rozmiar:
41.421 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-10-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-19 11:26

rejestr zmian publikacji »

5.

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Podsiadlik
Data wytworzenia informacji: 2018-10-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-10 12:45

rejestr zmian publikacji »

6.

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach z dnia 29 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Konopiska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
23.326 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-29 17:28

rejestr zmian publikacji »

7.

Uchwała Nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach z dnia 29 września 2018 r.


Uchwała Nr  7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach z dnia 29 września 2018 r. w sprawie  ustalenia listy kandydatów na wójta gminy w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
17.551 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-29 17:26

rejestr zmian publikacji »

8.

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach z dnia 29 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Konopiska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
33.377 KB
33.377 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-29 17:24

rejestr zmian publikacji »

9.

Uchwała Nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach z dnia 29 września 2018 r.


Uchwała Nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach z dnia 29 września 2018 r.w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Konopiska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
17.158 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-29 17:20

rejestr zmian publikacji »

10.

Pierwsze spotkania obwodowych komisji wyborczych


 Pierwsze spotkania obwodowych komisji wyborczych odbędą się 2 października 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2018-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-28 18:05

rejestr zmian publikacji »

11.

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych


 Postanowienie Komisarza Wyborczego
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.679 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2018-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-28 17:51

rejestr zmian publikacji »

12.

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONOPISKACH O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754) Gminna Komisja Wyborcza informuje: 

1. Losowanie numerów list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Konopiska odbędzie się publicznie w dniu 29 września 2018 r. o godz. 830, w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Urzędzie Gminy w Konopiskach ul. Lipowa 5 w sali konferencyjnej. 

2. Losowanie list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym na terenie gminy Konopiska. 

Przed rozpoczęciem losowania zostanie przedstawiona informacja o numerach list przyznanych w drodze losowania przez Państwową Komisję Wyborczą, Komisarza Wyborczego w Katowicach oraz Komisarza Wyborczego w Częstochowie.

Następnie, w widoczny dla wszystkich sposób, do dwóch pojemników zostaną włożone w zamkniętych kopertach kartki zawierające:

- w jednym pojemniku kartki z kolejnymi numerami (poczynając od pierwszego wolnego numeru, następującego po ostatnim numerze wylosowanym przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie);

- do drugiego pojemnika, w identycznych kopertach, zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych dla list kandydatów zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do rady gminy.

 

3. Losowanie list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym na terenie gminy Konopiska.

Losowanie zostanie przeprowadzone bezpośrednio po zakończeniu losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym na obszarze gminy i odbędzie się na zasadach wymienionych w pkt 2, z wykorzystaniem numerów bezpośrednio następujących po numerach przyznanych w pierwszym losowaniu.

 

4. Losowania dokonają dwie osoby – członkowie Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach. Jedna osoba będzie losowała numery dla list, druga zaś osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby.

 

5. Wyjęte z kopert kartki z numerami i kartki z nazwami komitetów wyborczych będą z sobą łączone i zszywane, a następnie dołączone do dokumentacji z losowania.

 

6. Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach listom kandydatów zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej oraz umieszczenie w BIP-ie Gminy Konopiska.

 

 

Konopiska, dnia 28.09.2018r.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-28 13:30

rejestr zmian publikacji »

13.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 24 września 2018 r.

W związku z niedoborem kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Komisarz Wyborczy w Częstochowie I
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Podsiadlik
Data wytworzenia informacji: 2018-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-24 11:22

rejestr zmian publikacji »

14.

Obwieszczenie o obwodach


 Obwieszczenie o obwodach wyborczych
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
25.511 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2018-09-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-20 10:43

rejestr zmian publikacji »

15.

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach

 

Data dyżuru

Godzina dyżuru

21.09.2018r.

13.00 – 15.00

24.09.2018r.

13.00 – 15.00

25.09.2018r.

13.00 – 15.00

26.09.2018r.

14.00 – 24.00


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-09-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-20 07:31

rejestr zmian publikacji »

16.

PLAN DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONOPISKACH

 

DATA DYŻURU

GODZINY DYŻURU

11.09.2018 r.

12.00-15.00

12.09.2018 r.

12.00-15.00

13.09.2018 r.

12.00-15.00

14.09.2018 r.

13.00-15.00

15.09.2018 r.

10.00-13.00

17.09.2018 r.

10.00-24.00

26.09.2018 r.

15.00-24.00


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-10 12:42

rejestr zmian publikacji »

17.

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
278.668 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-10 12:41

rejestr zmian publikacji »

18.

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach


Załączniki: Rozmiar:
274.789 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-10 12:39

rejestr zmian publikacji »

19.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.


Załączniki: Rozmiar:
514.485 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-10 12:37

rejestr zmian publikacji »

20.

Bezpłatne obwieszczenia wyborcze


Załączniki: Rozmiar:
112.015 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2018-08-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-29 13:15

rejestr zmian publikacji »

21.

Obwieszczenie o okręgach


 Obwieszczenie Wójta Gminy Konopiska o granicach i numerach okręgów wyborczych
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
37.396 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2018-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-17 13:15

rejestr zmian publikacji »

22.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie I


Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
37.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Barbara Ankowska-Lis
Za treść odpowiada: Komisarz Wyborczy I
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2018-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-17 09:00

rejestr zmian publikacji »

23.

Kalendarz wyborczy


Załączniki: Rozmiar:
303.416 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2018-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-17 08:54

rejestr zmian publikacji »

24.

Komunikat Komisarza Wyborczego I o przyjmowaniu zgłoszeń komitetów


Załączniki: Rozmiar:
36.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Barbara Ankowska-Lis
Za treść odpowiada: Komisarz Wyborczy I
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2018-08-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-16 14:32

rejestr zmian publikacji »

25.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Załączniki: Rozmiar:
164.230 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Podsiadlik
Data wytworzenia informacji: 2018-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-12 13:51

rejestr zmian publikacji »

26.

Urzędnik wyborczy

 Informujemy, że na  funkcję Urzędnika Wyborczego na terenie gminy Konopiska została powołana Pani Małgorzata Rorat.

 

Konopiska 14.05.2018


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-05-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-14 13:57

rejestr zmian publikacji »

27.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Załączniki: Rozmiar:
316.915 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-04-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-30 08:11

rejestr zmian publikacji »

28.

Informacja o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie I, właściwości terytorialnej, oraz siedzibie i czasie pracy


Załączniki: Rozmiar:
245.884 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-04-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-12 07:44

rejestr zmian publikacji »

29.

Przedłużenie naboru na urzędników wyborczych


Do 6 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
963.932 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-03-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-19 09:04

rejestr zmian publikacji »

30.

Nabór na urzędników wyborczych

Do 15 marca Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego


Załączniki: Rozmiar:
68.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-28 07:48

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007
 Wybory Parlamentarne
 Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)
 Wybory na Prezydenta RP (2010r.)
 Wybory Samorządowe (2010r.)
 Wybory Parlamentarne (2011r.)
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 Wybory Samorządowe 2014
 Wybory na prezydenta RP - 2015
 Wybory Ławników Sądowych 2015
 Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015
 Wybory Samorządowe 2018
 Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.)
 Wybory Ławników Sądowych 2019
wersja do druku drukuj