logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Wybory,referenda / Wybory Ławników Sądowych 2015
1.

KOMUNIKAT

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia osoby, które nie zostały wybrane na ławnika Sądu Okręgowego lub Sądu Rejonowego ,mogą odebrać kartę zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami w terminie 60 dni od przeprowadzenia wyborów tj. od dnia 30.10.2015 r.

Dokumentację odebrać można w Urzędzie Gminy Konopiska pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości. W przypadku nieodebrania dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po upływie terminu do odbioru dokumentów.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Konrad Kijas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-03 12:22

rejestr zmian publikacji »

2.

Wybory Ławników Sądowych


Na podstawie art.161 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.jedn.Dz.U. z 2015 roku , poz.133) Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie ustalił liczbę ławników do wyboru przez Radę Gminy Konopiska  na kadencję 2016-2019.
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Ilona Dudek
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-05-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-11
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-21 08:03

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007
 Wybory Parlamentarne
 Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)
 Wybory na Prezydenta RP (2010r.)
 Wybory Samorządowe (2010r.)
 Wybory Parlamentarne (2011r.)
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 Wybory Samorządowe 2014
 Wybory na prezydenta RP - 2015
 Wybory Ławników Sądowych 2015
 Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015
 Wybory Samorządowe 2018
 Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.)
 Wybory Ławników Sądowych 2019
wersja do druku drukuj