główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr umów - rok 2019

Skany umów wyszczególnionych w rejestrze umów można pobrać z serwera ftp Urzędu Gminy przy pomocy dowolnego klienta ftp (Total Commander,FileZilla itp).

nazwa sewera: konopiska.home.pl
login: umowy@konopiska.pl
hasło: umowy1357

Załączniki:
Rejestr umów za rok 2019 114 KB
artykuł nr 2

Rejestr umów - rok 2018

Skany umów wyszczególnionych w rejestrze umów można pobrać z serwera ftp Urzędu Gminy przy pomocy dowolnego klienta ftp (Total Commander,FileZilla itp).

nazwa sewera: konopiska.home.pl
login: umowy@konopiska.pl
hasło: umowy1357

Załączniki:
Rejestr umów za rok 2018 165 KB
artykuł nr 3

Rejestr umów - rok 2017

Skany umów wyszczególnionych w rejestrze umów można pobrać z serwera ftp Urzędu Gminy przy pomocy dowolnego klienta ftp (Total Commander,FileZilla itp).

nazwa sewera: konopiska.home.pl
login: umowy@konopiska.pl
hasło: umowy1357

Załączniki:
Rejestr umów za rok 2017 163 KB
artykuł nr 4

Rejestr umów - rok 2016

Załączniki:
Aneks do umowy 1/2001 - dotyczy dopłat do bezpłatnych i ulgowych pasażerskich przewozów autobusowych 396 KB
Umowa 176/2016 - dotyczy usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego MB
Umowa 175/2016 - dotyczy serwisu oprogramowania USC i EL MB
Umowa 174/2016 - dotyczy naprawy skrzyżowań w miejscowości Konopiska 747 KB
Umowa 172/2016 - dotyczy umowy z Pocztą Polską MB
Aneks do umowy 15/2016 461 KB
Umowa 170/2016 - dotyczy realizacji zadania publicznego MB
Aneks do umowy 3/2013 MB
Umowa 167/2016 - dotyczy powierzenia przetwarzania danych osobowych MB
Umowa 166/2016 - dotyczy wykonania map do celów projektowych 970 KB
Umowa 165/2016 - dotyczy zapewnienia pomocy rannym i zagubionym dzikim zwierzętom na terenie Gminy Konopiska MB
Aneks do umowy 70/2016 MB
Aneks do umowy 116/2016 407 KB
Aneks do umowy 99/2016 505 KB
Aneks do umowy 99/2016 505 KB
Umowa 159/2016 - dotyczy rządowego programu "Bezpieczna+" MB
Umowa 158/2016 - dotyczy użyczenia samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN 749 KB
Umowa 157/2016 - umowa o kredyt inwestycyjny MB
Umowa 156/2016 - dotyczy wykonania drogi w Rększowicah przy remizie OSP MB
Umowa 155/2016 - dotyczy nadzoru inwestorskiego - Budowa drogi w Rekszowicach przy remizie MB
Umowa 154/2016 - dotyczy oprcowania koncepcji modernizacji budynków publicznych oraz budynków indywidualnych MB
Aneks do umowy 42/2016 773 KB
Aneks do umowy 17/2016 519 KB
Umowa 151/2016 - dotyczy dostawy i montażu pomostu - punktu dydaktycznego do obserwacji ptactwa 1,020 KB
Umowa 150/2016 - dotyczy utworzenia ścieżki na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górna Liswartą MB
Aneks do umowy 99/2016 523 KB
Aneks do umowy 147/2016 798 KB
Umowa 147/2016 - dotyczy dotacji celowej "Wyprawka szkolna" MB
Umowa 146/2016 - dotyczy wykonania koncepcji programowo-przestrzennej budowy komunalnej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Konopiska MB
Aneks do umowy 89/2016 MB
Aneks do umowy 88/2016 MB
Umowa 143/2016 - dotyczy dotacji celowej związanej z wizytą papieża w Polsce MB
Umowa 142/2016 - umowa z ZAiKS MB
Umowa 141/216 - dotyczy przeniesienia prawa majątkowego do dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej MB
Aneks do umowy 103/2016 533 KB
Aneks do umowy 77/2016 477 KB
Umowa 138/2016 - dotyczy nadzoru inwestorskiego - Budowa chodnika w miejscowości Wąsosz MB
Umowa 137/2016 - dotyczy przyłączenia do sieci gazowej budynku OSP w Rększowicach MB
Umowa 135/2016 - dotyczy opracowania projektu parku osiedlowego w miejscowości Aleksandria MB
Umowa 134/2016 - dotyczy bezpłatnego przekazania dokumentacji technicznej 507 KB
Aneks do umowy 78/2016 389 KB
Aneks do umowy 232/2015 506 KB
Aneks do umowy 233/2015 527 KB
Aneks do umowy 75/2016 534 KB
Umowa 128/2016 - dotyczy zimowegu utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017 MB
Umowa 127/2016 - dotyczy wykonania projektu przyłącza gazu do budynku OSP w Rększowicach MB
Umowa 126/2016 - dotyczy naprawy ciągów pieszych wokół budynku Urzędu Gminy 812 KB
Umowa 125/2016 - dotyczy zakupu energii elektrycznej MB
Aneks do umowy 111/2016 444 KB
Umowa 123/2016 - dotyczy realizacji zadania publicznego MB
Aneks do umowy 102/2016 MB
Umowa 120/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa wodociągu w ul. Źródlanej w Konopiskach 1,020 KB
Umowa 119/2016 - dotyczy wspólnego zakupu energii elektrycznej przez gminy MB
Umowa 118/2016 - dotyczy badań profilaktyczny pracowników Urzędu Gminy MB
Umowa 117/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Budowa chodnika w miejscowości Wąsosz MB
Umowa 116/2016 - dotyczy budowy chodnika w miejscowości Kopalnia - etap 1 MB
Aneks do umowy 67/2016 460 KB
Aneks do umowy 32/2016 MB
Umowa 113/2016 - dotyczy wynajmu namiotu MB
Umowa 112/2016 - dotyczy dofinansowania asystentów rodzin w 2016 roku 96 KB
Umowa 111/2016 - dotyczy zakupu energii elektrycznej MB
Umowa 110/2016 - dotyczy rozwiązania umowy na dostarczanie paliwa gazowego 40 KB
Umowa 109/2016 - dotyczy przeniesienia praw i obowiązków - PGNiG 87 KB
Umowa 108/2016 - umowa użytkowania gruntu 112 KB
Umowa 107/2016 - umowa użytkowania gruntu 112 KB
Umowa 106/2016 - dotyczy nadzoru inwestorskiego dla zadania "Odbudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Aleksandrii" MB
Umowa 105/2016 - dotyczy odbudowy drogi gminnej ul. Strażacka w Aleksandrii MB
Umowa 104/2016 - dotyczy modernizacji boiska przy ZSP w Kopalni MB
Umowa 103/2016 - dotyczy powierzenia Gminie Konopiska realizacji zadania "Budowa chodnika w miejscowości Kopalnia - etap 1" MB
Umowa 102/2016 - dotyczy realizacji zadania "Placówka wsparcia dziennego Promyk" 537 KB
Umowa 101/2016 - dotyczy realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Konopiskach" 453 KB
Umowa 100/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Budowa oświetlenia przy ul.Źródlanej w Konopiskach 82 KB
Umowa 99/2016 - dotyczy realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach" 450 KB
Umowa 98/2016 - dotyczy realizacji zadania publicznego 430 KB
Umowa 97/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - ul. Towarowa i ul.Przemysłowa 120 KB
Umowa 96/2016 - dotyczy nadzoru inwestorskiego inwestycji "Przebudowa drogi gminnej ul. Różnana w Konopiskach" 128 KB
Umowa 95/2016 - dotyczy nadzoru inwestorskiego inwestycji "Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Konopiskach" 122 KB
Umowa 94/2016 - dotyczy zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 366 KB
Umowa 93/2016 - dotyczy usług telekomunikacyjnych MB
Aneks do umowy 129/2014 337 KB
Umowa 91/2016 - dotyczy rozwiązania umowy na dostarczanie paliwa gazowego 38 KB
Aneks do umowy 159/2009 43 KB
Umowa 89/2016 - dotyczy przebudowy drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach MB
Umowa 88/2016 - dotyczy przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Konopiskach MB
Aneks do umowy 132/2011 424 KB
Umowa 86/2016 - dotyczy dostarczania wody 218 KB
Umowa 85/2016 - dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków 241 KB
Umowa 84/2016 - dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków 242 KB
Umowa 83/2016 - dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków 241 KB
Umowa 82/2016 - dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków 289 KB
Umowa 81/2016 - dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków 288 KB
Umowa 80/2016 - dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków 244 KB
Aneks do umowy 162/2008 37 KB
Umowa 78/2016 - dotyczy dostawy samochodu pożarniczego dla OSP Rększowice 288 KB
Umowa 77/2016 - dotyczy udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika w miejscowości Kopalnia - etap 1 MB
Umowa 76/2016 - dotyczy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 180 KB
Umowa 75/2016 - dotyczy termomodernizacji budynku OSP w Konopiskach 232 KB
Aneks do umowy 43/2016 38 KB
Umowa 73/2016 - umowa zlecenia obsługi prawnej 121 KB
Aneks do umowy 244/2015 30 KB
Umowa 71/2016 - dotyczy naprawy nawierzchni asfaltowej - ul. Leśna w Konopiskach 64 KB
Umowa 70/2016 - dotyczy realizacji i emisji cyklu audycji "Kronika Gmin Jurajskich" w TVP Katowice 173 KB
Umowa 69/2016 - dotyczy wspólnego zakupu energii elektrycznej przez gminy 116 KB
Umowa 68/2016 - dotyczy komunikacji miejskiej na terenie Gminy Konopiska 72 KB
Umowa 67/2016 - dotyczy przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych należących do gminy Konopiska 321 KB
Umowa 66/2016 - dotyczy dzierżawy gruntów od Lasów Państwowych 175 KB
Umowa 65/2016 - dotyczy dzierżawy gruntów od Lasów Państwowych 180 KB
Umowa 64/2016 - dotyczy dostarczania paliwa gazowego 168 KB
Umowa 63/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa chodnika w miejscowości Wąsosz 90 KB
Umowa 62/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Budowa kanalizacji w ul.Źródlanej w Konopiskach 73 KB
Umowa 61/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji odbudowy ul. Strażackiej w Aleksandrii 91 KB
Aneks do umowy 63/2015 108 KB
Umowa 59/2016 - dotyczy internetu w budynku Urzędu Gminy 232 KB
Umowa 58/2016 - dotyczy zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych 127 KB
Umowa 57/2016 - dotyczy realizacji dadania publicznego 486 KB
Umowa 56/2016 - dotyczy realizacji dadania publicznego 512 KB
umowa 55/2016 - dotyczy korzystania z przyłącza wodociągowego przez GS Konopiska 35 KB
Umowa 54/2016 - dotyczy korzystania z szaletu publicznego w miejscowości Konopiska 42 KB
Umowa 53/2016 - dotyczy zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną 158 KB
Umowa 52/2016 - dotyczy zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną 161 KB
Umowa 51/2016 - dotyczy opracowania dokumentacji aplikacyjnej w sprawie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rększowice 94 KB
Umowa 50/2016 - dotyczy administrowania budynkami stanowiącymy własność Gminy MB
Aneks do umowy 165/2015 57 KB
Umowa 48/2016 - dotyczy opracowania analizy gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska 69 KB
Umowa 46/2016 - dotyczy udzielania pomocy finansowej na zakup wozu bojowego dla OSP Rększowice 90 KB
Umowa 45/2016 - dotyczy wykonania odwodnienia przy budynku hali sportowej w Konopiskach 64 KB
Umowa 44/2016 - dotyczy organizowania prac społecznie użytecznych 136 KB
Umowa 43/2016 - dotyczy programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 123 KB
Umowa 42/2016 - dotyczy udzielania dotacji na dofinansowanie świadczen pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 97 KB
Umowa 40/2016 - dotyczy realizacji dadania publicznego 539 KB
Umowa 39/2016 - dotyczy czyszczenia poboczy dróg gminnych w miejscowości Aleksandia 71 KB
Umowa 38/2016 - dotyczy zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych 118 KB
Umowa 37/2016 - dotyczy budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzki 904 i 907 w Konopiskach 68 KB
Umowa 36/2016 - umowa na dotację zadania "Budowa części bojowej (wozownia) OSP Aleksandria 39 KB
Umowa 35/2016 - umowa pożyczki na zadanie "Budowa części bojowej (wozownia) OSP Aleksandria 42 KB
Umowa 34/2016 - dotyczy działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 201 KB
Umowa 33/2016 - dotyczy realizacji zadania publicznego 494 KB
Umowa 32/2016 - dotyczy realizacji zadania publicznego 538 KB
Umowa 31/2016 - dotyczy wykonania weryfikacji dokumentacji technicznej dla projektu "Termomodernizacji budynków uzyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z hala i łącznikiem) 137 KB
Umowa 30/2016 - dotyczy instalacji monitoringu wizyjnego w SP w Łaźcu 93 KB
Umowa 29/2016 - dotyczy zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych 126 KB
Aneks do umowy 27/2016 55 KB
Umowa 27/2016 - dotyczy odbywania stażu przez osoby bezrobotne 174 KB
Umowa 26/2016 - dotyczy zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych 119 KB
Umowa 25/2016 - dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego 120 KB
Umowa 24/2016 - dotyczy kosztów dostaw gazu ziemnego 354 KB
Umowa 23/2016 - dotyczy budowy oświetlenia ulicznego przy ul.Rolniczej w Aleksandrii 228 KB
Umowa 22/2016 - dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kowale 206 KB
Umowa 21/2016 - dotyczy wykonania studium wykonalności dla projektu "Termomodernizacji budynków uzyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z hala i łącznikiem) 146 KB
Umowa 20/2016 - dotyczy zapewnienia pomocy rannym i zagubionym dzikim zwierzętom na terenie Gminy Konopiska 109 KB
Aneks do umowy 5/2016 32 KB
Umowa 18/2016 - dotyczy projektu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Konopiska 190 KB
Umowa 17/2016 - dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 110 KB
Umowa 16/2016 - dotyczy modernizacji instalacji elektrycznej w strażnicy OSP Wąsosz 212 KB
Umowa 15/2016 - dotyczy świadczenia usług doradztwa podatkowego 337 KB
Umowa 14/2016 - opracowanie dokumentacji dotyczącej składowiska odpadów 131 KB
Umowa 13/2016 - dotyczy organizowania prac społecznie użytecznych 138 KB
Umowa 12/2016 - dotyczy wykonania badań lekarski strażakow OSP 116 KB
Umowa 11/2016 - opracowanie dokumentacji projektowej - ul.Źródlana w Konopiskach 95 KB
Umowa 10/2016 - wykonanie projektów chodnika przy DW 905 i 907 w Konopiskach 271 KB
Umowa 9/2016 - dotyczy sporządzenia operatów szacunkowych 272 KB
Umowa 8/2016 - umowa dotycząca realizacji projektu "Drużyna Powiatu" MB
Umowa 7/2016 - umowa z ZAiKS 95 KB
Umowa 6/2016 - dotyczy wykonania robót geodezyjnych 65 KB
Umowa 5/2016 - dotyczy przygotowania do wydania książki opisującej historię LOT-u Konopiska 83 KB
Umowa 4/2016 - dotyczy zgody na nieodpłatne wykorzystanie utworu muzycznego 29 KB
Umowa 3/2016 - dotyczy przeniesienia praw autorskich 40 KB
Umowa 2/2016 - dotyczy sprzedaży oraz świadczenia dystrybucji energii elektrycznej MB
Umowa 1/2016 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 60 KB
artykuł nr 5

Rejestr umów - rok 2015

obrazek
Załączniki:
Umowa 1/2015 - serwis oprogramowania USC i EL 187 KB
Umowa 2/2015 - umowa dzierżawy słupów - TAURON 217 KB
Umowa 3/2015 - świadczenie usługi oświetlania miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Konopiska 311 KB
Umowa 4/2015 - wymiana instalacji c.o. w świetlicy w Korzonku 89 KB
Umowa 5/2015 - powierzenie funkcji MAO (kanalizacja) 50 KB
Umowa 6/2015 - dotyczny komunikacji PKS 78 KB
Umowa 7/2015 - dotyczy komunikacji MPK 123 KB
Umowa 8/2015 - zlecenie wykonania audytu 71 KB
Umowa 9/2015 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 58 KB
Umowa 10/2015 - w sprawie ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej 362 KB
Umowa 11/2015 - sporządzenie operatów szacunkowych związanych z ustaleniem opłaty adiacenckiej 260 KB
Umowa 12/2015 - dotyczy budowy boiska w miejscowości Łaziec 613 KB
Umowa 13/2015 - dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 87 KB
Umowa 14/2015 - porozumienie z SPZOZ w Konopiskach w sprawie dostawy i montażu windy 116 KB
Umowa 15/2015 - dotyczy odbudowy drogi gminnej Rększowice - Hutki 86 KB
Umowa 16/2015 - zakup licencji do portalu eGmina 89 KB
Umowa 17/2015 - dotyczy pożyczki dla Orkiestry Dętej OSP Konopiska 214 KB
Umowa 18/2015 - instalacja nagrzewnicy wraz z podłączeniem do instalacji c.o. w świetlicy w Korzonku 88 KB
Umowa 19/2015 - przyznania pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" MB
Umowa 20/2015 - dotyczy budowy ogólnodostępnego boiska w miejscowości Łaziec 334 KB
Umowa 21/2015 - dotyczy budowy ogólnodostępnego boiska w miejscowości Kopalnia 393 KB
Umowa 22/2015 - dotyczy zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych 117 KB
Umowa 23/2015 - dotyczy porozumienia w sprawie zorganizowania prac społecznie użytecznych 135 KB
Umowa 24/2015 - dotyczy wykonania robót geodezyjnych 64 KB
Umowa 25/2015 - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy drogi gminnej ul. Orlika w m. Aleksandria II 79 KB
Umowa 26/2015 - dotyczy wykonania mundurów scenicznych dla Orkiestry Dętej OSK w Konopiskach 300 KB
Umowa 27/2015 - dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Szmaragdowej w gminie Konopiska 442 KB
Umowa 28/2015 - dotyczy analizy finansowej dla projektu Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach 118 KB
Umowa 29/2015 - dotyczy aktualizacji licencji "Lex dla Samorządu Terytorialnego off-line" 997 KB
Umowa 31/2015 - dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów 69 KB
Umowa 32/2015 - dotyczy wykonania opracowania p.n. "Analiza chłonności terenów budowlanych w Gminie Konopiska" 39 KB
Umowa 33/2015 - dotyczy zakupu i montażu windy w budynku SPZOK Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach 460 KB
Umowa 34/2015 - dotyczy usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego 118 KB
Umowa 35/2015 - dotyczy przyłączenia do sieci gazowej budynku OSP Konopiska 405 KB
Umowa 40/2015 - dotyczy wykonania specjalistycznych badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wydanie opinii 36 KB
Umowa 41/2015 - dotyczy wykonania specjalistycznych badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wydanie opinii 35 KB
Umowa 42/2015 - dotyczy zlecenia utrzymania - czyszczenia poboczy dróg gminnych w Aleksandrii I i Aleksandri II 73 KB
Umowa 43/2015 - dotyczy sporządzenia spisu wyborców osób uprawnionych w wyborach Prezydenta RP 118 KB
Umowa 44/2015 - dotyczy dotacji na zakup i montaż windy dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach 65 KB
Umowa 45/2015 - dotyczy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach MB
Umowa 46/2015 - dotyczy sprzedaży oraz świadczenia dystrybucji energii elektrycznej 311 KB
Umowa 47/2015 - dotyczy aneksu do umowy wykonawczej dot. odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 51 KB
Umowa 48/2015 - dotyczy usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego dla odbudowy drogi gminnej ul. Orlika w m. Aleksandria II 119 KB
Umowa 49/2015 - dotyczy zlecenia wykonania odbudowy drogi gminnej ul. Orlika w m. Aleksandria II 425 KB
Umowa 50/2015 - dotyczy wykonania monitoringu w świetlicy w Aleksandrii 63 KB
Umowa 51/2015 - o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych w ramach projektu p.n. "Oferta Specjalna" 119 KB
Umowa 52/2015 - o odbywaniu stażu przez bezrobotnego na st. pracownik kancelaryjny 174 KB
Umowa 53/2015 - dotyczy wsparcia zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i turystyki - zajęcia teakwondo 543 KB
Umowa 54/2015 - dotyczy wsparcia zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i turystyki - piłka nożna 438 KB
Umowa 55/2015 - dotyczy porozumienia współudziału w realizacji przedsięwzięcia "Benchmarking-Kontynuacja" 254 KB
Umowa 56/2015 - dotyczy odbudowy drogi gminnej nr 628019S w m. Rększowice - Hutki 435 KB
Umowa 57/2015 - dotyczy nadzoru inwestorskiego dla odbudowy drogi gminnej nr 628019S w m. Rększowice - Hutki 124 KB
Umowa 58/2015 - dotyczy zarządzania przystankami komunikacyjnymi na terenie gminy 142 KB
Umowa 59/2015 - dotyczy porozumienia w sprawie zorganizowania prac społecznie użytecznych 138 KB
Umowa 60/2015 - o udzielenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 98 KB
Umowa 61/2015 - o udzielenie dotacji celowej z budżego państwa w zakresie dożywiania 119 KB
Umowa 62/2015 - dotyczy powierzenia administrowania budynkami oraz lokalami wraz z przynależnymi terenami 155 KB
Umowa 63/2015 - dotyczy umorzenia części pożyczki i przeznaczenie tej kwoty na realizację kanalizacji sanitarnej 367 KB
Umowa 64/2015 - dotyczy aneksu do umowy pożyczki na uporządkowanie gospodarki ściekowej 418 KB
Umowa 65/2015 - dotyczy aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 405 KB
Umowa 66/2015 - dotyczy aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej MB
Umowa 67/2015 - dotyczy zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych 115 KB
Umowa 68/2015 - dotyczy zamówienia uzupełniającego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych 262 KB
Umowa 69/2015 - dotyczy kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej 244 KB
Umowa 70/2015 - dotyczy wsparcia zadania publicznego pod nazwą "Piknik lotniczy" 335 KB
Umowa 71/2015 - dotyczy porozumienia w sprawie wspólnego zamówienia publicznego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 102 KB
Umowa 73/2015 - dotyczy aneksu do umowy sprzedaży energii elektrycznej 181 KB
Umowa 74/2015 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowa drogi ul. Lipowa 81 KB
Umowa 75/2015 - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudów dróg ul. Różanej, Skośnej, Spacerowej 81 KB
Umowa 76/2015 - dotyczy modernizacji instalacji elektrycznej w budynku SP w Jamkach-Korzonku 249 KB
Umowa 77/2015 - dotyczy świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej 689 KB
Umowa 78/2015 - dotyczy przyłączenia do sieci gazowej budynku strażnicy OSP w Łaziecu 237 KB
Umowa 79/2015 - dotyczy współfinansowania pomocy żywnościowej 40 KB
Umowa 80/2015 - dotyczy wykonania robót remontowych przy budynku Urzędu Gminy w Konopiskach 66 KB
Umowa 81/2015 - dotyczy wsparcia zadania publicznego na propagowanie i rozwój piłki nożnej 450 KB
Umowa 82/2015 - dotyczy wykonania dokumentacji do odbudowy odcinka drogi gminnej nr 628017S w m. Kopalnia 87 KB
Umowa 83/2015 - dotyczy opracowania dokumentacji do odbudowy odcinka drogi gminnej w m. Rększowice 86 KB
Umowa 84/2015 - dotyczy wykonania robót wodno-kanalizacyjnych w świetlicy w Walaszczykach 124 KB
Umowa 85/2015 - dotyczy aneksu do umowy o udzielenie dotacji na dożywienie 38 KB
Umowa 86/2015 - aneks do umowy o dofinansowanie projektu "Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego" MB
Umowa 88/2015 - dotyczy odbywania stażu przez bezrobotnych na stanowisku technik prac biurowych 191 KB
Umowa 89/2015 - dotyczy sprzedaży paliw oraz towarów znajdujących się w ofercie stacji paliw 83 KB
Umowa 90/2015 - dotyczy przebudowy dróg powiatowych 1021S i 1051S - budowa ciągu pieszo-rowerowego 88 KB
Umowa 91/2015 - dotyczy realizacji organizacji komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska przez Gminę Częstochowa 68 KB
Umowa 92/2015 - dotyczy aneksu do umowy przyznania pomocy 122 KB
Umowa 93/2015 - aneks do umowy kredytowej na sfinansowanie inwestycji uporządkowania gospodarki ściekowej 50 KB
Umowa 94/2015 - dotyczy porozumienia w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 201 KB
Umowa 95/2015 - dotyczy sporządzenia spisu osób uprawnionych do udziału w ogólnokrajowym referendum 67 KB
Umowa 96/2015 - dotyczy przekazania środków finansowych i rozliczenie projektu budowy infrastruktury informatycznej 403 KB
Umowa 97/2015 - dotyczy dofinansowania zadania p.n. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska 480 KB
Umowa 98/2015 - dotyczy dofinansowanie zakupy nieoznakowanego samochodu dla Komisariatu Policji 86 KB
Umowa 99/2015 - dotyczy dzierżawy gruntów pod wykonanie inwestycji liniowej 184 KB
Umowa 100/2015 - dotyczy wspólnego finansowania kosztów eksploatacyjnych windy 43 KB
Umowa 101/2015 - dotyczy zlecenia ułożenia chodnika przy ZSP w Kopalni 71 KB
Umowa 102/2015 - dotyczy dotacji na odbudowę drogi gminnej w m. Rększowice-Hutki 206 KB
Umowa 103/2015 - dotyczy dotacji na odbudowę drogi gminnej ul. Orlika w m. Aleksandria II 201 KB
Umowa 104/2015 - dotyczy nadzoru inwestorskiego dla odbudowy drogi gminnej m. Kopalnia 122 KB
Umowa 105/2015 - dotyczy wykonania odbudowy drogi gminnej m. Kopalnia 456 KB
Umowa 106/2015 - dotyczy dotacji na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin 95 KB
Umowa 107/2015 - dotyczy przyłączenia kanalizacji sanitarnej do szkoły oraz budynku komunalnego w m. Kopalnia 106 KB
Umowa 108/2015 - dotyczy przyłączenia kanalizacji do szkoły w m. Hutki 110 KB
Umowa 109/2015 - dotyczy wykonania przyłączenia kanalizacji sanitarnej do szkoły oraz GCKiR w m. Korzonek 111 KB
Umowa 110/2015 - dotyczy wykonania przyłączenia kanalizacji sanitarnej do szkoły w m. Rększowice 105 KB
Umowa 111/2015 - dotyczy wykonania przekładki sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej w m. Aleksandria I 110 KB
Umowa 112/2015 - dotyczy przewozów autobusowych na terenie Gminy Konopiska 508 KB
Umowa 113/2015 - dotyczy najmu powierzchni na usytuowanie reklamy 136 KB
Umowa 114/2015 - dotyczy najmu powierzchni na usytuowanie reklamy 137 KB
Umowa 115/2015 - aneks do umowy z K. M. PROJ 21 KB
Umowa 116/2015 - aneks do umowy dot. uporządkowania gospodarki ściekowej 454 KB
Umowa 117/2015 - dotyczy korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest G. Konopiska 87 KB
Umowa 118/2015 - dotyczy wykonania posadzki wraz z ułożeniem płytek w świetlicy w Walaszczykach 115 KB
Umowa 119/2015 - dotyczy opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska 99 KB
Umowa 120/2015 - dotyczy wsparcia w realizacji zadania publicznego "Poznaj nasz kraj" 298 KB
Umowa 121/2015 - dotyczy pomocy finansowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Rększowice 78 KB
Umowa 122/2015 - dotyczy wspólnego przeprowadzania zamówienia usługi odbioru odpadów komunalnych 257 KB
Umowa 123/2015 - dotyczy najmu lokalu na prowadzenie punktu usługowo-handlowego 445 KB
Umowa 124/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu 945 KB
Umowa 125/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu 212 KB
Umowa 126/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu 188 KB
Umowa 127/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu 94 KB
Umowa 128/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu 80 KB
Umowa 129/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu 95 KB
Umowa 130/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu 83 KB
Umowa 131/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu 98 KB
Umowa 132/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu 210 KB
Umowa 133/2015 - dotyczy aneksu do umowy najmu lokalu 58 KB
Umowa 134/2015 - dotyczy dzierżawy nieruchomości 72 KB
Umowa 135/2015 - dotyczy dzierżawy nieruchomości 108 KB
Umowa 136/2015 - dotyczy dzierżawy nieruchomości 162 KB
Umowa 137/2015 - dotyczy dzierżawy nieruchomości 161 KB
Umowa 138/2015 - dotyczy dzierżawy nieruchomości 195 KB
Umowa 139/2015 - dotyczy najmu budynku komunalnego 86 KB
Umowa 140/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy 24 KB
Umowa 141/2015 - dotyczy umowy dzierżawy 223 KB
Umowa 142/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy 100 KB
Umowa 143/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości 57 KB
Umowa 144/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości 55 KB
Umowa 145/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości 150 KB
Umowa 146/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości 54 KB
Umowa 147/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości 149 KB
Umowa 148/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości 116 KB
Umowa 149/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości 137 KB
Umowa 150/2015 - dotyczy dzierżawy nieruchomości 55 KB
Umowa 151/2015 - aneks do umowy dzierżawy nieruchomości 18 KB
Umowa 152/2015 - aneks do umowy dzierżawy nieruchomości 18 KB
Umowa 153/2015 - aneks do umowy dzierżawy nieruchomości 21 KB
Umowa 154/2015 - aneks do umowy dzierżawy nieruchomości 115 KB
Umowa 155/2015 - dotyczy świadczenia usług maklerskich 310 KB
Umowa 156/2015 - dotyczy aneksu do umowy świadczenia usług maklerskich 37 KB
Umowa 157/2015 - dotyczy wykonania siłowni zewnętrznej w Aleksandrii 114 KB
Umowa 158/2015 - dotyczy nadzoru finansowego dla budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Rększowice 115 KB
Umowa 159/2015 - dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Rększowice 448 KB
Umowa 160/2015 - dotyczy pomocy finansowej na budowę ciągu pieszego 81 KB
Umowa 161/2015 - dotyczy sporządzenia wydruków spisów osób uprawnionych do udziału w wyborach 65 KB
Umowa 162/2015 - dotyczy pełnienia nadzoru specjalistycznego podczas przebudowy istniejącego przepustu/mostu 59 KB
Umowa 163/2015 - dotyczy budowy części bojowej (wozowania) OSP w Aleksandrii 145 KB
Umowa 164/2015 - aneks do umowy o udzielenie dotacji zadania w zakresie dożywiania 37 KB
Umowa 165/2015 - dotyczy porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania budowy ciągu pieszego 176 KB
Umowa 166/2015 - dotyczy dzierżawy nieruchomości 253 KB
Umowa 167/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 40 KB
Umowa 168/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 35 KB
Umowa 170/2015 - dotyczy umowy dzierżawy nieruchomości 180 KB
Umowa 171/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 77 KB
Umowa 172/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 97 KB
Umowa 173/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 69 KB
Umowa 174/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 99 KB
Umowa 175/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 76 KB
Umowa 176/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 79 KB
Umowa 177/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 80 KB
Umowa 178/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 97 KB
Umowa 179/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 87 KB
Umowa 180/2015 - dotyczy aneksu do umowy o najem lokalu 402 KB
Umowa 181/2015 - dotyczy aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości 108 KB
Umowa 182/2015 - dotyczy konfiguracji aplikacji SIGMA 200 KB
Umowa 183/2015 - dotyczy użyczenia urządzeń kanalizacyjnych 244 KB
Umowa 184/2015 - aneks do umowy użyczenia urządzeń kanalizacyjnych 199 KB
Umowa 185/2015 - dotyczy użyczenia urządzeń kanalizacyjnych 308 KB
Umowa 186/2015 - dotyczy aneksu do umowy użyczenia urządzeń kanalizacyjnych 269 KB
Umowa 187/2015 - dotyczy zimowego utrzymania dróg, placów oraz parkingów 216 KB
Umowa 188/2015 - aneks do umowy o wykonanie robót budowlanych 46 KB
Umowa 189/2015 - dotyczy wykonania dodatkowych robót elektrycznych w budynku SP w Jamkach-Korzonku 69 KB
Umowa 190/2015 - dotyczy nadzoru inwestorskiego dla odbudowy drogi gminnej w m. Konopiska ul. Jowisza 123 KB
Umowa 191/2015 - dotyczy odbudowy drogi gminnej nr 628052 ul. Jowisza w m. Konopiska 442 KB
Umowa 192/2015 - dotyczy udzielenia licencji na aplikację Sigma 284 KB
Umowa 193/2015 - dotyczy umorzenia obligacji przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 203 KB
Umowa 194/2015 - dotyczy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynki świetlicy w Walaszczykach MB
Umowa 195/2015 - opracowanie studium wykonalności w zakresie ucyfrowienia gminy 147 KB
Umowa 196/2015 - dotyczy udzielenia pomocy prawnej 124 KB
Umowa 197/2015 - dotyczy remontu kuchni w świetlicy wiejskiej w Rększowicach 122 KB
Umowa 198/2015 - dotyczy dotacji na realizację programu "Wyprawka szkolna" 109 KB
Umowa 199/2015 - dotyczy budowy odcinka drogi lokalnej w m. Rększowice 212 KB
Umowa 200/2015 - dotyczy nadzoru inwestorskiego dla budowy odcinka drogi lokalnej w m. Rększowice 122 KB
Umowa 201/2015 - dotyczy wykonania robót budowlanych na budynku KGW w Korzonku 112 KB
Umowa 202/2015 - dotyczy zagospodarowania terenu wokół ZSP w Hutkach 67 KB
Umowa 203/2015 - dotyczy budowy części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii 426 KB
Umowa 204/2015 - dotyczy aneksu do umowy o usługi przewozowe PKS 37 KB
Umowa 205/2015 - dotyczy aneksu do umowy o udzielenie dotacji 36 KB
Umowa 206/2015 - dotyczy aneksu do umowy o budowę ciągu pieszo-rowerowego 39 KB
Umowa 207/2015 - dotyczy aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia G. Konopiska budowy ciągu pieszo-rowerowego 44 KB
Umowa 208/2015 - dotyczy wykonania projektu internetowego www 155 KB
Umowa 209/2015 - dotyczy przekazania w administrowanie SP w Łaźcu 174 KB
Umowa 210/2015 - dotyczy przekazania w administrowanie SP w Łaźcu 76 KB
Umowa 211/2015 - dotyczy propagowania i rozwoju piłki poprzez imprez sportowych Konopiska Cup 2015 367 KB
Umowa 212/2015 - dotyczy wycinku drzew 75 KB
Umowa 213/2015 - dotyczy świadczenia usług w zakresie tłumacza języka migowego 56 KB
Umowa 214/2015 - dotyczy określenia zasad udostępnienia rachunku ING Direct Business 245 KB
Umowa 215/2015 - aneks do umowy o udzielenie dotacji na Wyprawka szkolna 54 KB
Umowa 216/2015 - aneks do umowy o dofinansowanie zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania 39 KB
Umowa 217/2015 - dotyczy dofinansowania zakupu książek niebędącymi podręcznikami 343 KB
Umowa 218/2015 - aneks do umowy dot. dofinansowania budowy kanalizacji z przepompownią ścieków 138 KB
Umowa 219/2015 - aneks do umowy na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej 31 KB
Umowa 220/2015 - aneks do umowy o zastępstwo procesowe i doradztwo prawne 44 KB
Umowa 221/2015 - aneks do umowy o dofinansowanie uporządkowania gospodarki ściekowej 390 KB
Umowa 222/2015 - dotyczy dostarczenia wody do koła gospodyń wiejskich 304 KB
Umowa 223/2015 - dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów 367 KB
Umowa 224/2015 - dotyczy wsparcia w realizacji Międzynarodowego Integracyjnego Turnieju Boccia "Prometeus - Barbórkowy" 320 KB
Umowa 225/2015 - dotyczy świadczenia usług pocztowych przez Pocztę Polską 506 KB
Umowa 226/2015 - dotyczy dotacji na odbudowę odcinka drogi gminnej w m. Kopalnia 213 KB
Umowa 227/2015 - dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego gminy Konopiska w cz. dot. m. Hutki 75 KB
Umowa 228/2015 - dotyczy wsparcia realizacji Koncertu noworocznego w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Konopiska 256 KB
Umowa 229/2015 - dotyczy wykonania prac projektowych audytu energetycznego i dokumentacji dla SP w Konopiskach 137 KB
Umowa 230/2015 - dotyczy przeprowadzenia szkoleń i serwisowania oprogramowania 98 KB
Umowa 231/2015 - aneks do porozumienia z MZDiT 70 KB
Umowa 232/2015 - dotyczy dotacji na budowę części bojowej (wozowania) dla OSP w Aleksandrii 670 KB
Umowa 233/2015 - dotyczy dotacji na budowę części bojowej (wozowania) dla OSP w Aleksandrii 759 KB
Umowa 234/2015 - aneks do umowy w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 78 KB
Umowa 235/2015 - aneks do umowy w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 81 KB
Umowa 236/2015 - dotyczy porozumienia z PZOM Strach 32 KB
Umowa 237/2015 - aneks do umowy na dofinansowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska 72 KB
Umowa 238/2015 - umowa przyłączenia do sieci gazowej budynku strażnicy OSP w m. Łaziec 240 KB
Umowa 239/2015 - dotyczy świadczenia usług oświetleniowych w zakresie podstawowym 331 KB
Umowa 240/2015 - dotyczy najmu linii napowietrznych niskiego napięcia i/lub latarnii 370 KB
Umowa 241/2015 - dotyczy zaprojektowania i wybudowania infrastruktury światłowodowej MB
Umowa 242/2015 - dotyczy pełnienia funkcji Menadżera Projektu 690 KB
Umowa 243/2015 - dotyczy dotacji na odbudowe drogi gminnej w m. Konopiska ul. Jowisza 200 KB
Umowa 244/2015 - dotyczy wyłapywania bezdomnych zwierząt i przekazywania ich do schroniska 81 KB
Umowa 245/2015 - aneks do dotacji wsparcia promocji i popularyzacji piłki nożnej 86 KB
Umowa 246/2015 - aneks do umowy z PKS Częstochowa w sprawie dopłat do biletów 150 KB
Umowa 247/2015 - dotyczy odbioru i wywozu stałych odpadów komunalnych 229 KB
Umowa 248/2015 - dotyczy świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 120 KB
Umowa 249/2015 - dotyczy użyczenia gruntu na pojemniki na odzież używaną 85 KB
Umowa 250/2015 - dotyczy opieki powdrożeniowej nad programem wymiarowania i księgowania 41 KB