główna zawartość
artykuł nr 6

Informacja o pierwszych posiedzeniach Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgodnie z art.182 §9 Kodeksu Wyborczego ,Wójt Gminy Konopiska zwołuje pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych  w wyborach Prezydenta RP,  w następujących terminach:

Poniedziałek 27 kwietnia  godz. 14,00 komisje nr 1,2,3,4

Poniedziałek 27 kwietnia  godz. 14,30 komisje nr 5,6,7,8

Poniedziałek 27 kwietnia  godz. 15,00 komisje 9,10,11,12

Miejsce posiedzeń – sala konferencyjna Urzędu Gminy Konopiska ul.Lipowa 5.

Obecność na posiedzeniu obowiązkowa z uwagi na konieczność ukonstytuowania się składów komisji.

artykuł nr 7

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia numer 31/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Załączniki:
Treść zarządzenia 661 KB
artykuł nr 8

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzeniem nr 31/2015 z 20 kwietnia 2015r. Wójt Gminy Konopiska powołał składy Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

artykuł nr 9

Losowanie składów komisji.

Zgodnie z art. 182 § 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

artykuł nr 10

Informacja o rejestrze wyborców gminy Konopiska

W Urzędzie Gminy Konopiska prowadzony jest stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, w wyborach do Rady Gminy Konopiska, Sejmiku Województwa Śląskiego i Wójta Gminy Konopiska, a także w referendach lokalnych i ogólnokrajowych. Na podstawie rejestru wyborców są sporządzane spisy wyborców i spisy osób uprawnionych...