logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Wybory,referenda / Wybory na prezydenta RP - 2015
1.

Informacja

Informacja 

Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Konopiska pracę rozpoczynają 24.05.2015 r. o godz. 6:00.

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

  Wójt Gminy Konopiska

 
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-22 08:33

rejestr zmian publikacji »

2.

Obwieszczenie Wójta Gminy Konopiska z dnia 14.05.2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.


Załączniki: Rozmiar:
52.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-22 08:31

rejestr zmian publikacji »

3.

ZARZĄDZENIE NR 52/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Korzonku.


Załączniki: Rozmiar:
93.429 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-05-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-14
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-14 11:12

rejestr zmian publikacji »

4.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych - po wyborach Przewodniczących i Zastępców


Załączniki: Rozmiar:
56.494 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-28
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-28 12:59

rejestr zmian publikacji »

5.

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.


Załączniki: Rozmiar:
99.665 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-28
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-28 09:06

rejestr zmian publikacji »

6.

Informacja o pierwszych posiedzeniach Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgodnie z art.182 §9 Kodeksu Wyborczego ,Wójt Gminy Konopiska zwołuje pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych  w wyborach Prezydenta RP,  w następujących terminach:

Poniedziałek 27 kwietnia  godz. 14,00 komisje nr 1,2,3,4

Poniedziałek 27 kwietnia  godz. 14,30 komisje nr 5,6,7,8

Poniedziałek 27 kwietnia  godz. 15,00 komisje 9,10,11,12

Miejsce posiedzeń – sala konferencyjna Urzędu Gminy Konopiska ul.Lipowa 5.

Obecność na posiedzeniu obowiązkowa z uwagi na konieczność ukonstytuowania się składów komisji.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Konrad Kijas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-04-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-21 11:30

rejestr zmian publikacji »

7.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia numer 31/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.


Załączniki: Rozmiar:
660.887 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-04-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-21 11:23

rejestr zmian publikacji »

8.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych


 Zarządzeniem nr 31/2015 z 20 kwietnia 2015r. Wójt Gminy Konopiska powołał składy Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
628.588 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2015-04-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-20
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-20 15:24

rejestr zmian publikacji »

9.

Losowanie składów komisji.


 Zgodnie z art. 182 § 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2015-04-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-17
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-17 10:13

rejestr zmian publikacji »

10.

Informacja o rejestrze wyborców gminy Konopiska


W Urzędzie Gminy Konopiska prowadzony jest stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, w wyborach do Rady Gminy Konopiska, Sejmiku Województwa Śląskiego i Wójta Gminy Konopiska, a także w referendach lokalnych i ogólnokrajowych. Na podstawie rejestru wyborców są sporządzane spisy wyborców i spisy osób uprawnionych do udziału w referendum. Według tych spisów są wydawane karty do głosowania w wyborach i referendach.
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Marzena Ciuk
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-13 11:10

rejestr zmian publikacji »

11.

Głosowanie korespondencyjne


1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego. 2. Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza wójtowi, a za granicą konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie, o którym mowa, może być dokonane ustnie, pisemnie, tele-faksem lub w formie elektronicznej.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-13 10:27

rejestr zmian publikacji »

12.

Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Konopiska

Działając stosownie do zapisu art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zawiadamiam, że spis wyborców Gminy Konopiska sporządzony dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Konopiska – Referat Spraw Obywatelskich, ul. Lipowa 5, pokój nr 7 w dniach od 20 kwietnia do 4 maja 2015 r. w godzinach pracy urzędu. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Druk wniosku udostępniany jest na miejscu, jak również można pobrać poniżej

Na podstawie art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy na nieprawidłowości w spisie mogą być wnoszone reklamacje.


Załączniki: Rozmiar:
21.757 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Marzena Ciuk
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-13 10:57

rejestr zmian publikacji »

13.

Informacja dotycząca możliwości dopisania się do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Wyborcy nigdzie niezamieszkali lub przebywający czasowo na obszarze Gminy Konopiska w okresie obejmującym dzień wyborów, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Konopiska najpóźniej do wtorku 5 maja 2015 r., są dopisywani do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca pobytu.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Konopiska pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu.
Druk wniosku udostępniany jest na miejscu, jak również można pobrać poniżej.


Załączniki: Rozmiar:
21.436 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Marzena Ciuk
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-13 11:07

rejestr zmian publikacji »

14.

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Wyborca, zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swój wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
24.683 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Marzena Ciuk
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-13 11:09

rejestr zmian publikacji »

15.

Obwieszczenie Wójta Gminy Konopiska z dnia 8.04.2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.


Załączniki: Rozmiar:
49.215 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-04-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-08 11:21

rejestr zmian publikacji »

16.

UCHWAŁA NR 40/IX/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej


Załączniki: Rozmiar:
177.164 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-31 11:39

rejestr zmian publikacji »

17.

Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej


Załączniki: Rozmiar:
265.048 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-03-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-22 09:00

rejestr zmian publikacji »

18.

Informacja PKW

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.- link


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-03-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-13 13:01

rejestr zmian publikacji »

19.

Informacja PKW

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.- link


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-03-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-13 13:01

rejestr zmian publikacji »

20.

Informacja PKW

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych  - link

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-23 14:23

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007
 Wybory Parlamentarne
 Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)
 Wybory na Prezydenta RP (2010r.)
 Wybory Samorządowe (2010r.)
 Wybory Parlamentarne (2011r.)
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 Wybory Samorządowe 2014
 Wybory na prezydenta RP - 2015
 Wybory Ławników Sądowych
 Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015
 Wybory Samorządowe 2018
 Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.)
wersja do druku drukuj