główna zawartość
artykuł nr 1

Oferty na realizację zadań publicznych przez Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska "TIIS"

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska TIIS złożyło dwie oferty na realizację zadania publicznego pt. „Biesiadujące Konopiska organizacja sześciodniowego cyklu imprez kulturalno-turystycznych na terenie gminy Konopiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów” oraz „Wydanie folderów promocyjnych w gminie Konopiska należącej do LGD „Bractwo Kuźnic”

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionych ofert do dnia 13 sierpnia  2010 r.
Uwagi proszę zgłaszać pod adresem: Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres email: a.kowalik@konopiska.pl , termin upływa w dniu 13 sierpnia 2010 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
Załączniki:
Oferta 2 1,003 KB
Oferta 1 MB
artykuł nr 2

Rok 2010

Ogłoszenie otwartego konursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Konopiska w 2010 roku