logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Załatwianie spraw obywateli / Poświadczenie własnoręczności podpisu
1.

Poświadczenie własnoręczności podpisu

 

Poświadczenie własnoręczności podpisu
 
 
Opis sprawy/zadania
 
Poświadczenie własnoręczności podpisu ma na celu stwierdzenie, że dana osoba złożyła własnoręcznie podpis na danym dokumencie. W tym celu niezbędna jest obecność osoby podpisującej przy stwierdzeniu własnoręczności podpisu przez wójta lub osobę upoważnioną.
Kogo dotyczy?
 
Osoba fizyczna - wnioskodawca
Wymagane dokumenty
 
- wniosek o stwierdzenie własnoręczności podpisu,
- oryginał dokumentu, na którym zostanie poświadczona własnoręczność podpisu,
- dowód tożsamości do wglądu.
Formularze / wnioski do       pobrania
 Wniosek do pobrania
Opłaty
 
9,00 zł poświadczenie własnoręczności jednego podpisu
Jednostka / osoba  odpowiedzialna
Sekretarz Gminy Konopiska
Miejsce składania  dokumentów  
 
Sekretariat Urzędu Gminy Konopiska, pokój nr 1 (I piętro)                ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska
tel. 034 3282057   fax 034 3441935
Termin i sposób załatwienia sprawy
Niezwłocznie
Podstawa prawna
 
- art. 101 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 1796);
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185).
 
Tryb odwoławczy
 
brak
Uwagi i dodatkowe informacje
 
Urząd poświadcza własnoręczność podpisu złożonego wyłącznie w obecności pracownika Urzędu Gminy Konopiska
Opracował: Agnieszka Rokosa
Zatwierdził: Barbara Ankowska-Lis

Załączniki: Rozmiar:
22.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2009-08-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 13:32

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Małżeństwa, narodziny, zgony
 Dowody osobiste
 Meldunki
 Mieszkania
 Nieruchomości
 Działalność gospodarcza
 Zezwolenia i decyzje
 Zaświadczenia
 Zwrot podatku akcyzowego
 Podatek od środków transportowych
 Podatek od nieruchomości
 Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
 Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
 Poświadczenie własnoręczności podpisu
 Język migowy w urzędzie
 Bezpłatna pomoc prawna
wersja do druku drukuj