logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Załatwianie spraw obywateli / Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
1.

Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem

 

Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
 

Opis sprawy/zadania
 
Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
Kogo dotyczy?
 
Osoba fizyczna - wnioskodawca
Wymagane dokumenty
 
- wniosek o stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
- oryginał dokumentu do wglądu
Formularze / wnioski do       pobrania
 
 Wniosek do pobrania
Opłaty
 
5,00 zł stwierdzenie zgodności z oryginałem jednej strony
Jednostka / osoba  odpowiedzialna
 
Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska
Miejsce składania  dokumentów  
 
Sekretariat Urzędu Gminy Konopiska, pokój nr 1 (I piętro)                ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska
tel. 034 3282057   fax 034 3441935
Termin i sposób załatwienia sprawy
 
Niezwłocznie
Podstawa prawna
 
Art. 73 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)
Tryb odwoławczy
 
brak
Uwagi i dodatkowe informacje
 
Urząd potwierdza zgodność kserokopii z oryginałem wystawionych wyłącznie przez Urząd Gminy Konopiska

Opracował: Agnieszka Rokosa
Zatwierdził: Barbara Ankowska-Lis

Załączniki: Rozmiar:
24.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2009-08-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-07 07:12

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Małżeństwa, narodziny, zgony
 Dowody osobiste
 Meldunki
 Mieszkania
 Nieruchomości
 Działalność gospodarcza
 Zezwolenia i decyzje
 Zaświadczenia
 Zwrot podatku akcyzowego
 Podatek od środków transportowych
 Podatek od nieruchomości
 Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
 Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
 Poświadczenie własnoręczności podpisu
 Język migowy w urzędzie
 Bezpłatna pomoc prawna
wersja do druku drukuj