główna zawartość
artykuł nr 1

Dotyczy: 

 1. Darowizny nieruchomości oraz wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek (aport).
 2. Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 3. Sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
 4. Sprzedaży nieruchomości na cele publiczne.
 5. Sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli.


  Nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej

   

  Opis sprawy /zadania

  Nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej

  Kogo dotyczy?

  Wymagane dokumenty

   

  Wniosek ze wskazaniem terenu na załączonej mapie geodezyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

  Formularze /wnioski do pobrania

  Opłaty

   

  Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (tj. część kosztów ogłoszenia, koszty wyceny nieruchomości, koszty podziału geodezyjnego oraz koszty notarialne).

  Jednostka / osoba odpowiedzialna

   

   

  Samodzielny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi - Anna Ankowska

  Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr 2 (parter),

  tel. (034) 328-24-05
  e-mail: a.ankowska@konopiska.pl 

  Miejsce składania dokumentów

  Sekretariat Urzędu Gminy
  tel. (34)3282-057   fax (034)3282-035

  Termin załatwiania sprawy

   

  Postępowanie w sprawie wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości i jej wycena. Następnie sporządzany jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i podany do publicznej wiadomości. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania. Następnie zawierana jest umowa notarialna. Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.  

  Podstawa prawna 

   

  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.)

  Tryb odwoławczy

  Nie przewidziany

  Uwagi informacje dodatkowe

  Opracował

  Anna Ankowska

  Zatwierdził

  Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak