główna zawartość
artykuł nr 1

Wykup lokalu komunalnego przez dotychczasowego najemcę

Opis sprawy /zadania

Wykup lokalu komunalnego przez dotychczasowego najemcę

Kogo dotyczy?

 

 

Wymagane dokumenty

 - Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

-  Umowa najmu lokalu mieszkalnego 

Formularze /wnioski do pobrania

Wniosek do pobrania

Opłaty

Wniosek, załączniki, oraz czynności urzędowe są wolne od opłaty skarbowej

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

 

Samodzielny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi - Anna Ankowska

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr 2 (parter),

tel. (034) 328-24-05
e-mail: a.ankowska@konopiska.pl 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy
tel. (34)3282-057   fax (034)3282-035

Termin załatwiania sprawy

Do 6-ciu miesięcy

 

 

Podstawa prawna 

 

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.)
Uchwała Rady Gminy Konopiska Nr 128/XV/2004 z dnia 15.06.2004 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi informacje dodatkowe

 

 

Opracował

Anna Ankowska

Zatwierdził

Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak